Ngân hàng đề thi

102.107 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

K12-ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU KHÓA SỐ 1

 • 50 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 36 người tham gia
 • 37 lượt làm đề
 • 92% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

19:00:00 11/09/2021
12:00:00 12/09/2021

Đề thi mới của QL Physics

Xếp hạng làm bài thi

36+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Dương Nguyễn

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Mộng Nghi

  42 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Ngọc Tú

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Phúc Đào Thiện

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 5

  Hà Nam Trần

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 6

  Minh Thư

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 7

  Trình Thịnh

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 8

  Thiện Tín Nguyễn

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 9

  thanh dangthiyen

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 10

  Diệu Hiền

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 11

  Duy Lê

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 12

  Vy Ái

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 13

  Thúy Vi

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 14

  Tuấn Kiệt Phan

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 15

  Vinh Tran

  25 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 16

  Lê Thị Bích Ngân

  24 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 17

  Nghĩa Trần Trọng

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 18

  Tiến Nguyễn

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 19

  Như Nguyễn

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 20

  Trần Hồng Kong Lê

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 21

  Quân Trần

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 22

  Duy Ngô

  23 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 23

  So Níc

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 24

  Phú lợi Bùi nguyễn

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 25

  Trương Hoài Kha

  20 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 26

  Vy Nguyen

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 27

  DiamondNight

  102 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 28

  Dương Trí

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 29

  Nguyen Hao

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 30

  Ai Nguyen

  70 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 31

  Hải Dương Châu

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 32

  Thanh Khoa Trần

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 33

  Huy Le

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 34

  Trâm B

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 35

  phước hậu huỳnh

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 36

  Hung Vương

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

Xem tất cả