Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

KIỂM TRA HÓA 12 LẦN 1

  • 15 phút
  • 10 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 0 người tham gia
  • 0 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của tamngoc

Xếp hạng làm bài thi

0+ thành viên đã tham gia thi