Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Minitest Từ Vựng 40 Ngữ pháp 40

 • 13 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 16 người tham gia
 • 19 lượt làm đề
 • 74% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

16+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Thoa

  36 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 2

  Huy

  37 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 100/100 điểm

 • 3

  dủng lê

  59 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 4

  Khanh Hoang

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 95/100 điểm

 • 5

  Yumi Yến

  34 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 89/100 điểm

 • 6

  Quyen Thu

  29 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 7

  lam vu

  47 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 84/100 điểm

 • 8

  Ngân

  27 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 79/100 điểm

 • 9

  Duy Phan

  25 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 74/100 điểm

 • 10

  Trương Thông

  44 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 68/100 điểm

 • 11

  Như

  18 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 63/100 điểm

 • 12

  Nhi Nguyễn

  27 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 63/100 điểm

 • 13

  Ngọc Thảo

  30 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 58/100 điểm

 • 14

  Minh Trần

  18 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 42/100 điểm

 • 15

  bách nguyễn

  50 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 11/100 điểm

 • 16

  Nguyenthanh Ben

  0 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm

Xem tất cả