Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

ôn luyện đọc hiểu bài 1

  • 6 phút
  • 2 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 10 người tham gia
  • 23 lượt làm đề
  • 39% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Nga

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả