Ngân hàng đề thi

102.114 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Ôn tập HKI Toán 11 - Đề 1

 • 90 phút
 • 38 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 24 người tham gia
 • 28 lượt làm đề
 • 18% đạt điểm pass
Đề thi mới của Triết Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

24+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  thuyphuongxinhgai

  53 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Bảo Trần

  54 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 3

  Tường

  43 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 4

  Lâm Phúc Đào

  55 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 5

  20 04 05 Tú Anh

  24 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 6

  Tinh Duong

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.9/10 điểm

 • 7

  Linh Mai

  27 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 8

  khanhyeuem

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 9

  Ngân

  13 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.9/10 điểm

 • 10

  Bắp

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 11

  Chảo láo lở

  39 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 12

  Đỗ Viết Toàn

  10 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 13

  Uyên Phạm

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 14

  Nguyễn Thanh Trọng

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 15

  huy huy

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 16

  Tue Nghi

  4 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 17

  Khánh Gia

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 18

  Nguyễn Hoàng Khánh Thi

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 19

  Quỳnh Võ Như

  18 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 20

  Phong Nguyễn

  8 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 21

  Nguyễn công phúc

  42 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 22

  7A8-23-TRẦN XUÂN LỘC

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 23

  Phuc Trinh

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 24

  06.Ngọc Diệu

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả