Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Ôn tổng ngữ pháp dạng đoạn văn

 • 0 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 9 người tham gia
 • 19 lượt làm đề
 • 63% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Nga

Xếp hạng làm bài thi

9+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hồ Trung

  174 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nga Amy

  213 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Lương Dương

  310 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Hoàng Tân Nhật

  132 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Hạnh

  410 điểm / 42 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

  202 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  Sỹ Chiến

  151 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 8

  Giang Nguyễn

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 9

  Hải Phạm

  168 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

Xem tất cả