Ngân hàng đề thi

102.102 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

Test Online Mẫu N5

 • 10 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 4 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Trương Thông

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  cr

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 2

  Phuong Nguyen Mai

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 3

  Trương Thông

  44 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 4

  tam le doan minh

  4 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm