Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

thi tin câu khó HD

 • 5 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 36 người tham gia
 • 55 lượt làm đề
 • 27% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thanh Loan

Xếp hạng làm bài thi

36+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thanh Loan

  1939 điểm / 106 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Hanh Luu Van

  22 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.9/10 điểm

 • 3

  phan thi minh nguyet

  429 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.9/10 điểm

 • 4

  Văn Tâm

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 5

  An Huệ

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 6

  Thu

  134 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 7

  Duong Oanh

  70 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 8

  Hoangkhoi

  46 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 9

  XúnMiu TV

  97 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 11

  Trần Thị Anh Thy

  56 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 12

  Bùi Hạ Linh

  31 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 13

  Bùi Trình

  39 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 14

  Thu Hà

  323 điểm / 139 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 15

  MinhTrí Ngô

  27 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 16

  Mèo Gamming

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 17

  Madeleine Cao

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 18

  Cậu Bảo Họ Lê

  308 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 19

  Nguyễn Linh

  125 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 20

  Dong Hoang

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 21

  Đào Ngyễn Thùy Dương

  95 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 22

  Nguyễn Dương

  78 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 23

  GiÀng' THị' DíN'

  94 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 24

  Nga Dinh

  20 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 25

  Ninh Quang Vinh

  16 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 26

  B.Đ Huấn

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 27

  Nguyễn Thanh Tuyền

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.1/10 điểm

 • 28

  Đăng Cảnh

  23 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.6/10 điểm

 • 29

  Duy Thanh

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 30

  Kiều Giang

  2 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 31

  Ngọc Đang Lười

  20 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 32

  Bảo Đặng

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 33

  Duy Nguyen

  194 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 34

  Duy Đông Trương

  49 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 35

  Trần Hiệu

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 36

  YG Loves

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả