Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

TIẾNG ANH hd giao tiếp 3

 • 30 phút
 • 4 câu
 • 5.000 đ
Đề thi thuộc Tuyển dụng công chức
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Thanh Loan

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thanh Loan

  1939 điểm / 106 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm