Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

TUẦN 3 KHỐI 12 ĐỊA LÝ CÔ THƯƠNG BÌNH SƠN

 • 50 phút
 • 46 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 349 người tham gia
 • 503 lượt làm đề
 • 87% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

349+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Phước Sang

  410 điểm / 35 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 2

  Trương Thị Thu Thủy

  368 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 3

  Nghĩa Kitty's

  105 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 4

  Hau Minh

  634 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 5

  Trần Tuấn Kiệt

  136 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 6

  Vinh Nguyen

  120 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 7

  Trần Thị Ngọc Thảo

  651 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 8

  Trần Thanh Tùng

  201 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 9

  Tô Tô

  459 điểm / 45 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 10

  Thảo Nhi

  229 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 11

  Nhi Thanh

  142 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 12

  Trần Trọng Trí

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 13

  Tìn Triều Phat

  197 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 14

  Phúc Nguyễn

  168 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 15

  Khải Thủy

  196 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 16

  Nguyễn Trần Trung Hòa

  196 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 17

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  238 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 18

  Hải Đăng

  234 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 19

  Nguyễn Lâm Trang Nhã

  543 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 20

  Bùi Thị Phương Uyên

  232 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 21

  Giap Yen Vy

  118 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 22

  Đỗ Hoàng Thanh Tuyền

  227 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 23

  Cuba Kusch

  197 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 24

  Mỹ Nguyên

  226 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 25

  Trang Vương

  232 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 26

  Gia Hân

  462 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 27

  Đỗ Huyền Trang

  228 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 28

  Duy Hậu

  118 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 29

  Nguyễn Quỳnh

  76 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 30

  Hạ Vương

  298 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 31

  Xuân Phú

  236 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 32

  Đỗ's Tùng's

  233 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 33

  Thanh Hải

  238 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 34

  Trần Gia Thế

  194 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 35

  Trúc Ly

  157 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 36

  Nguyễn Hồng Nhân

  120 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 37

  Uyển Nhu

  222 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 38

  gqvzamzoh

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 39

  Phó Hạ

  219 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 40

  Alan Justin

  79 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 41

  Phan Trần Tú Lệ

  250 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 42

  Lý Thanh

  117 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 43

  Trí Hiếu

  156 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 44

  Thanh Thảo

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 45

  Vương Thị Trang Anh

  114 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 46

  Phương Thảo

  153 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 47

  Hoàng Ngọc Nhi

  153 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 48

  Thanh Hường

  119 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 49

  Nguyễn Tâm

  153 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 50

  Như Quỳnh

  154 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 51

  Vũ Minh Đức

  357 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 52

  Nhi Đỗ

  117 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 53

  Vũ Tuấn Kiệt

  355 điểm / 96 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 54

  Trần Khánh Du

  118 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 55

  Trần Thị Tuyết Trinh

  192 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 56

  Bao Pham

  159 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 57

  Trâm Huỳnh

  237 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 58

  Quỳnh Như

  120 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 59

  Kim Ngân

  155 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 60

  Mỹ Linh Trần

  302 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 61

  Quốc Doanh

  235 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 62

  Kim Phượng

  120 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 63

  Duyên Lê

  303 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 64

  Hắc Long

  193 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 65

  Tân Phạm

  119 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 66

  Nguyễn Trương Đình Quý

  261 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 67

  Châu Thảo

  374 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 68

  Tuyết Hoa

  147 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 69

  Ngọc Linh

  125 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 70

  Nguyễn Văn Nhì

  264 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 71

  Nguyễn Như Bông

  231 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 72

  Nguyễn Thảo Vy

  409 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 73

  Nguyễn Mẫn

  271 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 74

  Thiên Phú

  282 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 75

  Thanh Nga

  321 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 76

  Huy Le

  229 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 77

  Phan Lê Tuấn Hải

  149 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 78

  Phuc Dang

  120 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 79

  Trần Công Thành

  316 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 80

  Trương Bảo

  191 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 81

  Trần Luân

  231 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 82

  Diệu Ái

  234 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 83

  Hoàng Thông

  387 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 84

  Linh Đan

  144 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 85

  Minh Thy

  185 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 86

  Quỳnh Hương

  178 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 87

  Tài Lê

  108 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 88

  Hương Giang

  77 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 89

  Hồ Thanh Vũ

  298 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 90

  Như Thủy Lê

  593 điểm / 61 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 91

  Ánh Linh

  151 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 92

  Trần Thụy Mỹ Linh

  151 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 93

  Cẩm Tiên

  267 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 94

  Lê Việt

  242 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 95

  Tiến Vũ

  119 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 96

  Thanh Tuấn

  236 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 97

  Khanh Nguyễn

  274 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 98

  Trọng Tính

  391 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 99

  Trần Hoài

  174 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 100

  Trần Thanh Tiến

  192 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 101

  Đặng Đạt

  229 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 102

  Kiều Nga

  257 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 103

  Trương Hoàng Lan Vy

  227 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 104

  Nguyễn Minh Đức

  322 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 105

  Phạm Thế An

  87 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 106

  Nhật Thảo

  434 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 107

  Minh Thiện

  258 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 108

  Hoàng Thuật

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 109

  Phương Nguyễn

  149 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 110

  Ngọc Thanh

  113 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 111

  Phú Cao Vũ

  233 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 112

  Ngọc Vui

  273 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 113

  Phạm Văn Đại

  234 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 114

  Trần Thị Thảo Nguyên

  338 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 115

  Nguyễn Tuấn

  148 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 116

  Ngo Cuoq

  112 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 117

  Nguyen Thu Trinh

  193 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 118

  Quyết Nguyễn

  174 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 119

  Hiếu Vũ

  319 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 120

  Trương Đình Trung

  286 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 121

  Hương Vũ

  274 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 122

  Kim Oanh

  506 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 123

  Nhi

  274 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 124

  Nguyễn Thị Huyền Trinh

  156 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 125

  Lê Nguyễn Ngọc Nam

  224 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 126

  Tuyết Hương

  307 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 127

  Hà Hồ

  184 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 128

  Võ Thị Cẩm Ly

  149 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 129

  Tuantran

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 130

  Phuoc Pham

  323 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 131

  Tam Xuan

  218 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 132

  Hoàng Thanh Bảo

  272 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 133

  Trần Trúc Giang

  385 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 134

  Viêt Thông Acoustic

  86 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 135

  Ngọc Châu

  107 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 136

  Nguyễn Phương Nhung

  115 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 137

  Trần Thị Nguyên Nguyên

  194 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 138

  Vàng Minh Duy

  151 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 139

  Trần Thanh Tuấn

  194 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 140

  Lê Thị Thùy Trinh

  300 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 141

  Thang Tran

  169 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 142

  Bão Trần Thiên

  184 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 143

  Nguyễn Thành Tâm

  151 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 144

  Nguyễn Quốc Cường

  201 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 145

  Song Thư

  74 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 146

  Phan Thị Kim Phụng

  115 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 147

  Trang Hí

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 148

  Anh Thu Tran

  269 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 149

  Ân Trần

  115 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 150

  Vũ Tiến

  287 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 151

  Bùi Khoa

  188 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 152

  Võ Hoàng Vỹ Phương

  294 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 153

  Hoàng Thơ

  116 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 154

  Hoàng Thi

  194 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 155

  Nguyễn Ngân

  229 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 156

  Thanh Truong

  260 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 157

  Nguyễn Yến Nhung

  714 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 158

  Đỗ Thùy Trang

  116 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 159

  Ngân Kim

  147 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 160

  Yên Lê

  140 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 161

  Minh Nguyễn

  236 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 162

  Trần Kiều Trang

  70 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 163

  Tuan Elemental

  335 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 164

  Tú Bùi

  232 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 165

  Nguyễn Văn Vinh

  479 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 166

  Hoàng Kiều

  191 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 167

  Hưng Nguyễn

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 168

  Lau Ngoc Vy

  356 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 169

  Nguyễn Thúy

  313 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 170

  Thúy Hằng

  317 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 171

  Ngọc Mai

  296 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 172

  Thủy Tiên

  226 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 173

  Tường Vân

  529 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 174

  Ngọc Huy

  121 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 175

  ngoc ly

  89 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 176

  Nguyen Nguyen

  214 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 177

  Lê Văn Khoa

  153 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 178

  Phung Nguyen

  171 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 179

  Kiều Trinh

  240 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 180

  Tiên Trương

  178 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 181

  My Vũ

  111 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 182

  Tuyền Thanh

  148 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 183

  Trần Thị Ngọc Nhi

  199 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 184

  Trần Khắc Đức

  189 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 185

  Hao Nguyen

  180 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 186

  Ngô võ xuân thành

  175 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 187

  Nguyễn Trân

  155 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 188

  Tấn Đạt

  190 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 189

  Lê Bảo Ngọc

  187 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 190

  Bích Trâm

  110 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 191

  Dương Hè

  201 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 192

  Nguyen Huynh Anh

  191 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 193

  Huyền Mai

  112 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 194

  Tín Phan

  146 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 195

  Hữu Vũ

  181 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 196

  Hồng My

  178 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 197

  Thành Tâm Nguyễn

  141 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 198

  Thuỷ Nguyễn

  156 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 199

  Trần Văn Trung

  187 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 200

  Tâm Miu's

  108 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 201

  Bạn Luận

  480 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 202

  Phương Thảo

  188 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 203

  Minh Vũ

  146 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 204

  Tien Heo Vu

  93 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 205

  Kiều Oanh

  222 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 206

  Tường Vy

  301 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 207

  Mình Là Tiên Nè

  111 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 208

  Ngọc Vương

  253 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 209

  Ngọc Ánh

  113 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 210

  Bích Ngọc

  113 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 211

  Nguyễn Trâm

  238 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 212

  Phạm Thị Thúy Vy

  210 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 213

  Thanh Ngân

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 214

  Kimm Ngânn

  250 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 215

  Hồng Phúc

  131 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 216

  Hung Duc

  145 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 217

  Ngô Đình Dương

  115 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 218

  Trần Thị AnhThư

  116 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 219

  Diễm Phúc

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 220

  Nguyễn Thị Đông Nguyệt

  189 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 221

  Nguyễn Anh Quốc

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 222

  Lê Hằng

  302 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 223

  Vỹ Phương Võ

  35 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 224

  Tien Le

  196 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 225

  Toàn Năng

  211 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 226

  Nguyễn Ngọc Mỹ Dung

  148 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 227

  Đỗ Phạm Hạ Vy

  220 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 228

  Phuong Uyen Tran

  235 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 229

  Kiều Ngọc Lan

  183 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 230

  Sơn Nguyễn

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 231

  Bùi Thanh Hiếu

  194 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 232

  Trần Thanh Hoàii

  183 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 233

  Dương Ánh Nguyệt

  225 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 234

  Hoàng Bảo Hân

  106 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 235

  Kim Hiền

  65 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 236

  Ngọc Thảo

  160 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 237

  Hà Vân

  174 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 238

  Lê Thị Bảo Trâm

  118 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 239

  Mai Linh

  177 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 240

  Linh Bin

  256 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 241

  Nguyễn Quốc Bảo

  166 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 242

  Duy Nguyen

  194 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 243

  Phúc Đào

  229 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 244

  Trúc Linh

  246 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 245

  Mẫn Nhi

  217 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 246

  Nguyễn Ngọc Phương Uyên

  179 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 247

  Phạm Hải

  144 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 248

  Nhất Nhất

  145 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 249

  Hàn Bảo Trâm

  103 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 250

  Lương Huệ

  104 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 251

  Đăng Nguyễn

  230 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 252

  Hoang Tuan

  226 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 253

  Tô Quốc Khang

  147 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 254

  Nguyễn Thành Trung

  494 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 255

  Nhi Bằng

  140 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 256

  Trần Trung

  64 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 257

  Nhi Nhi

  98 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 258

  Nhii Nguyễn

  247 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 259

  Thanh Thuận

  146 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 260

  Nguyễn Thanh Tâm

  107 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 261

  PhaoLô Thuyên

  158 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 262

  Hồ Hải My

  220 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 263

  Yến Nhi

  129 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 264

  Trần Nam

  125 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 265

  Nguyễn Phúc

  185 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 266

  Bùi Thị Diễm Hương

  211 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 267

  Đoàn Khôi Nguyên

  134 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 268

  Nhật Vy

  130 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 269

  Thanh Thúy

  99 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 270

  Phạm Văn Hoà

  111 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 271

  Quang Phong

  254 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 272

  Nguyễn Minh Trí

  143 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.4/10 điểm

 • 273

  Hà Võ Cẩm Tiên

  310 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 274

  Vũ Thụy Bảo Châu

  246 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 275

  Xuân Xuân

  177 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 276

  Ngọc's Phan

  346 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 277

  Trương Chí Lâm

  307 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 278

  Hoàng Phong

  138 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 279

  Diễm Quynh

  184 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 280

  Lê NguyễnAnh Thư

  282 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 281

  Ngânn Hy

  97 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 282

  Trần Trí

  143 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 283

  Dương Hoài Bảo Trân

  96 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 284

  Hùng Hoàng

  112 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 285

  Nguyễn Trần Như Ý

  140 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 286

  Hoa Nguyen

  247 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 287

  Nguyễn Thị Tú Lan

  144 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 288

  Khuyên Nhu

  184 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 289

  Ngọc Huyền

  107 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 290

  Vy Hà

  111 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 291

  Hao tran

  169 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 292

  Hươngg Cẩmm

  217 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 293

  Ngọc Vi

  129 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 294

  Trần Đức Huy

  181 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 295

  Thanh Sang

  433 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 296

  Nguyễn Ánh Tuyết

  146 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 297

  Tăng Kim Lợi

  204 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 298

  Nguyễn Ngọc Minh Thư

  123 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 299

  Nguyễn Quốc

  136 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 300

  Lý Gia Thư

  384 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 301

  Trần Thanh Sang

  106 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 302

  Trần Quỳnh

  291 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 303

  Bé Cưng Remix

  150 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 304

  Thành Vũ

  234 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 305

  Nguyễn Quốc

  144 điểm / 56 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 306

  Thanh Thảo

  214 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 307

  Phương Vy

  248 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 308

  Tuấn Thanh

  142 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 309

  Minh Ngọc

  197 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 310

  Nguyễn Dương

  187 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 311

  Hà Mai

  70 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 312

  Nguyễn Huyền

  127 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 313

  Tran Ha Minh Trang

  175 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 314

  Vũ Thị Thanh Thảo

  132 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 315

  Phát Vũ

  123 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 316

  Nguyễn Thu Hiền

  260 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 317

  Voòng

  297 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 318

  Bảo Nguyễn

  199 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 319

  Phong Lý

  136 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 320

  Su Eun

  125 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 321

  Thảo Phương

  190 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 322

  Phạm Thị Ngọc Mai

  122 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 323

  Nguyễn Thành Phát

  181 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 324

  Hà Lê Công

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 325

  Bi Nguyễn

  91 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 326

  Trọng Kim

  206 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 327

  Nguyễn Long

  190 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 328

  Nguyễn Trung

  87 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.1/10 điểm

 • 329

  Thạch Nguyễn

  137 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 330

  Nguyễn Minh My Uyên

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 331

  kachu bi

  89 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 332

  Phước Jerry Trần

  216 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 333

  Ngô Thanh Ngân

  92 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 334

  Nghiêm thị thu hiền

  22 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 335

  Ann Pham

  16 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 336

  Dung Như

  59 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 337

  Viết Hoàng

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 338

  eynzkge

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.6/10 điểm

 • 339

  G Th

  31 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.4/10 điểm

 • 340

  Quân Trần

  209 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 341

  Quân

  145 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 342

  Google Payment

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 343

  Nguyễn Phương

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 344

  Nguyễn văn an

  6 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 345

  dethicongchuc1

  156 điểm / 82 lần thi

  Điểm đạt: 1.1/10 điểm

 • 346

  Minh Đức Đỗ

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 347

  Ngưu Kim

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 348

  ASUNA

  11 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 349

  kcoten

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả