Ngân hàng đề thi

102.123 câu hỏi | 2.517 đề thi | 80 bộ sưu tập

Hướng dẫn tạo đề thi

Xin chào các bạn, trong bài viết này BQT sẽ hướng dẫn các bạn tạo đề thi trên Testbank.vn.

 

Nếu chưa rõ thầy cô xem thêm clip demo chi tiết: