Ngân hàng đề thi

9617 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

Đề chi chính thức tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 môn Kiến thức chung

 • 60 phút
 • 60 câu
 • Miễn phí

Đề chi chính thức tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 môn Kiến thức chung, đề gồm 60 câu, thời gian làm bài 60 phút

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 738 người tham gia
 • 1116 lượt làm đề
 • 85% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

738+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trung Thị Dung

  568 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Ozman

  77 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Minh

  602 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Vu Lieu

  342 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  An Nhiên

  520 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Lan Tin

  235 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Liên

  313 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Thu Trang

  161 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 9

  Hồng Hạnh

  336 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 10

  Nhựt Nguyễn

  114 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 11

  Hà Kòi

  102 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 12

  Thanh Thư

  267 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 13

  vuthihien

  269 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 14

  Tuyền

  699 điểm / 70 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 15

  Thiem van

  673 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 16

  Lunglinhlonglanh

  59 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 17

  Đặng Thảo Huyền

  168 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 18

  Phạm Thị Ngọc Lan

  189 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 19

  Nhung Ngô

  306 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 20

  Luân Hoài Thu

  76 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 21

  Thanh Vân

  260 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 22

  Lê Huyền

  105 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 23

  Nguyễn Trang

  94 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 24

  Đậu Dũng

  424 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 25

  Vũ Cúc

  102 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 26

  Quyên Nguyễn

  258 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 27

  Thao Bap

  58 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 28

  Hoahoa

  262 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 29

  Nhung mon

  194 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 30

  Châu Phượng

  58 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 31

  Hien

  110 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 32

  Huyen

  107 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 33

  Huyền Nguyễn

  138 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 34

  Vân Anh Trương

  248 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 35

  Hoàng Văn Phụng

  424 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 36

  Loan Bui

  104 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 37

  do hang

  57 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 38

  Hanh Hiền

  272 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 39

  Thanh Thanh

  94 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 40

  Trịnh Văn Nội

  69 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 41

  Man Ga

  109 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 42

  thanhha

  467 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 43

  Vo Văn Hải

  262 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 44

  Nguyenhoa

  470 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 45

  Trần Thu Vân

  137 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 46

  Nguyễn Hòa

  56 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 47

  Phạm Lương

  219 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 48

  Thanh Hằng

  109 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 49

  Anh Nguyen

  96 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 50

  Heo Xinh

  192 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 51

  bill_chip

  146 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 52

  Minh Châu

  162 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 53

  diemthuy

  110 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 54

  Linh

  297 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 55

  Nhung Hinata

  127 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 56

  ThùyGiang Vũ

  153 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 57

  Huyen

  494 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 58

  dotubinh

  207 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 59

  KQV

  207 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 60

  thuy

  574 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 61

  Bạch Diệu Hanh

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 62

  Bạch Huệ

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 63

  Susu

  423 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 64

  Tường Vi Cánh Mỏng

  55 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 65

  Kaito Kun

  55 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 66

  Linhlinh

  109 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 67

  XúnMiu TV

  97 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 68

  Ngango

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 69

  maidung

  305 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 70

  truong

  130 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 71

  Nguyenve

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 72

  Mai Kieu

  151 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 73

  Ngọc Hoa

  490 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 74

  Vũ Thu Uyên

  55 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 75

  Hà Ly Nguyễn

  879 điểm / 48 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 76

  Nguyễn Viết Hoàng

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 77

  quyenle

  247 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 78

  Phượng Trần

  102 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 79

  Thao Bap

  55 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 80

  Mây Ma Thi

  125 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 81

  Phương Thúy

  85 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 82

  Thanh Lê

  93 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 83

  Lan Huong

  99 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 84

  Quỳnh Moon

  54 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 85

  Trần Hường

  150 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 86

  Thanh Hằng

  54 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 87

  Lan Vũ

  89 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 88

  Pham Mai

  176 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 89

  Tuan Nguyen

  91 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 90

  Trang Endy

  54 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 91

  Vũ Thị Tuyết

  68 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 92

  Nguyễn Thu Trang

  614 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 93

  trinh

  203 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 94

  Trương Mỹ Linh

  67 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 95

  yến vũ

  111 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 96

  Phuong Le

  54 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 97

  Hiền Hiền

  151 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 98

  Tuấn Anh

  54 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 99

  Cẩm Huế

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 100

  Nga Kận

  54 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 101

  Minh Trang

  83 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 102

  lua nguyen

  81 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 103

  Linh tinh

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 104

  Ngan VU

  150 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 105

  đỗ kim khuyên

  76 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 106

  Lengoc

  590 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 107

  nguyet

  53 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 108

  phuongkoi

  262 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 109

  Trần Thị Hải Yến

  291 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 110

  Nguyễn Trang

  63 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 111

  Phương Nga

  101 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 112

  Lương Dung

  105 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 113

  nga

  139 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 114

  Ngọc Bích

  100 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 115

  Phong Sương Lãng Tử

  182 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 116

  huong

  53 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 117

  Huyền Ngố

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 118

  phan thi minh nguyet

  429 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 119

  Nguyễn Thị Diệu

  202 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 120

  Vy

  53 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 121

  Nguyễn Trang

  112 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 122

  Trần Tuấn Anh

  101 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 123

  dothuhuong

  105 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 124

  Huy Hoàng

  148 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 125

  Nguyễn Hương Giang

  91 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 126

  Thaopum

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 127

  Lý Trần

  102 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 128

  Trang

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 129

  Tĩnh Tâm

  90 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 130

  Ly Ly

  331 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 131

  Công Huấn

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 132

  Thảo Lâm

  66 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 133

  huogn

  82 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 134

  Minhquang Lâm

  53 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 135

  dung

  90 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 136

  Nguyệt Dương

  116 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 137

  Thu Kmf

  100 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 138

  Thanh Mai

  134 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 139

  Linh

  52 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 140

  Huyền

  52 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 141

  loan

  85 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 142

  Hằng Nguyễn

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 143

  Hải Hải

  112 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 144

  Phạm Huy Hoàng

  81 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 145

  Nguyễn Thu Hà

  52 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 146

  Trương Thị Hậu

  98 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 147

  Dang Thao

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 148

  Vương Hương

  129 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 149

  Nguyễn Loan

  87 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 150

  Đỗ Thanh Tùng

  930 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 151

  Phạm Huy Tú

  191 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 152

  Nguyễn Thị Bích Nga

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 153

  Hoang Mang

  103 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 154

  Hải Yến

  52 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 155

  Hương Kiều

  205 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 156

  Hong Luong

  102 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 157

  Phuong Thanh

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 158

  Nhung Chocopie

  90 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 159

  Kiều Trang

  307 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 160

  Lạc Lối

  165 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 161

  nguyen thai co

  520 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 162

  San San

  139 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 163

  Mít Xanh

  52 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 164

  Victoria Thùy

  90 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 165

  Trangggg

  142 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 166

  Habiu habiu

  324 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 167

  Loan Lala

  119 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 168

  Thịnh Lê

  51 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 169

  Hồng Trang

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 170

  Dương AnAn

  94 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 171

  Lan Tăng

  149 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 172

  Thương Cận

  258 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 173

  Nguyễn Phượng

  69 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 174

  dungppd

  101 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 175

  Bông

  156 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 176

  Mai Hương

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 177

  Khuất Thanh

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 178

  Nhàn

  51 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 179

  Linh Ha

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 180

  phuongphuong

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 181

  hanna_pham

  239 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 182

  Nguyen Thuy Anh

  51 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 183

  Trần Hiền

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 184

  Cao Hường

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 185

  Mai Chi

  51 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 186

  Vũ Kim Giang

  51 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 187

  Bùi Thắng

  167 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 188

  Thu Trang

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 189

  Vũ Minh Thơ

  144 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 190

  Hong Piu

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 191

  Trang

  50 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 192

  Mai Anh Đào

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 193

  Phươngg Thảo Ng

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 194

  Trần Hồng Ngọc

  72 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 195

  Phuong anh

  310 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 196

  Phùng Hương

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 197

  Ngô Huyền Dung

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 198

  Thanh Cuc

  87 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 199

  Tú Nguyễn

  92 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 200

  Thuy

  78 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 201

  Hau Nguyen

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 202

  Trương Thị Khánh Linh

  120 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 203

  Mai Nguyen

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 204

  Linh Kun

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 205

  Chi Chi

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 206

  Đặng Huyền Ngọc

  92 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 207

  Minh Duc

  127 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 208

  htlananh

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 209

  Luong Hai

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 210

  Huong

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 211

  Việt Trinh

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 212

  Trà Mi

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 213

  dung dinh

  230 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 214

  Hong Luong

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 215

  Hạnh Trần

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 216

  Capu Chino

  97 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 217

  Hoa Nguyen

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 218

  Vũ Hường

  96 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 219

  Duyen Doan

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 220

  Nguyễn Ánh

  281 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 221

  bình thanh

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 222

  An Hương

  50 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 223

  Mã Quang Trọng

  188 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 224

  Ngô Hương Giang

  96 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 225

  Đoàn Thu Anh

  743 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 226

  Huyềnn Ng

  103 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 227

  Huyền Trang

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 228

  KanMercy

  170 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 229

  Thanh Thuy Nguyen

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 230

  Thanh Nguyen

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 231

  Vân Dư

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 232

  Tham Nguyen

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 233

  Châu

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 234

  Thu Huyền

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 235

  Giang Huyền

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 236

  Nguyễn Thùy Dung

  93 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 237

  Lưu Thị Lê Na

  85 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 238

  Mai Anh

  84 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 239

  Nguyễn Lan

  94 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 240

  Ngân Nguyễn

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 241

  Vinhhhvippp

  86 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 242

  Đỗ Trọng

  408 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 243

  Nguyễn Ánh

  95 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 244

  Hoa Hải Đường

  94 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 245

  Hoàng Nhung

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 246

  Gau Bong

  138 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 247

  Nguyễn Thảo

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 248

  Vũ Xuân Hải

  487 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 249

  Gaden

  121 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 250

  Mai Mai

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 251

  Nguyệt Thu

  239 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 252

  Tam Lee

  90 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 253

  Hồng Phương

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 254

  Huong Luu

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 255

  Nguyễn Thanh Hà

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 256

  Dương Phương

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 257

  Vân Trang

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 258

  Nguyễn Bình

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 259

  Hà Trang

  87 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 260

  Hoang Phuong Anh

  234 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 261

  Na Tạ

  96 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 262

  Ngô Thủy

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 263

  Bích

  49 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 264

  Nguyễn Bích Ngọc

  49 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 265

  hoangphuc

  275 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 266

  nga

  49 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 267

  Ha Ngoc

  93 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 268

  Phương Thu

  260 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 269

  Hip Xuka

  48 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 270

  Hải Yến

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 271

  Kông

  229 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 272

  Nhung Ngô Ngô

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 273

  Minhh Phươngg

  48 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 274

  Hanaphuong Nguyen

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 275

  Helen Mi

  95 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 276

  Sâm

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 277

  Đỗ Lan

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 278

  Dung

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 279

  Trần Thị Thiều Trang

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 280

  Bi Bo

  88 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 281

  Phạm Kim Ngân

  90 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 282

  Phạm Anh

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 283

  Minh Phượng

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 284

  Nguyễn Kiều Huyền

  90 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 285

  dang

  187 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 286

  Linh

  104 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 287

  Lạc Lạc

  61 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 288

  Kiều Diễm

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 289

  Meo Meo

  224 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 290

  tranthitam

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 291

  Maichi

  112 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 292

  Nhung

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 293

  Tran Thi Le Giang

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 294

  Hạnh Nguyễn

  183 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 295

  Nhung Nguyễn

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 296

  Thanh Hường

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 297

  Đào Ngọc Lan

  108 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 298

  Tuyết Vương

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 299

  Thu Quyên

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 300

  Hằng Trần

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 301

  loan

  113 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 302

  luongdz

  69 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 303

  Ha Hai

  71 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 304

  Hải Liên

  181 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 305

  Thu Nguyễn

  48 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 306

  Nga Luu

  93 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 307

  Vân Anh Kiều

  218 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 308

  Nga

  148 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 309

  Lại Thị Thơm

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 310

  lá thu

  95 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 311

  Kieu Anh Ha

  77 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 312

  Thu Thủy Lê

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 313

  Tạ thị thắm

  125 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 314

  Nguyễn Kiến Thạo

  212 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 315

  Duyên

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 316

  Ngân Cherry

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 317

  Đinh Khánh Huyền

  92 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 318

  Đỗ Hà

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 319

  Minh Hoa

  102 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 320

  Dung Lê

  86 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 321

  Bùi Ngọc Tú

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 322

  Tú Nguyễn

  74 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 323

  Hà Huyền My

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 324

  abcabc

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 325

  Nguyễn Hữu Thủy

  89 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 326

  Huyền Thanh

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 327

  Luly Lylu

  334 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 328

  Thương Hoàng

  138 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 329

  Nga Nguyễn

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 330

  Bui Kim Ngoc

  47 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 331

  Huong

  61 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 332

  Bùi Hà

  126 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 333

  Hoàng Kiều Oanh

  69 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 334

  Vũ Mai Hương

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 335

  Đức Thọ Lê

  270 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 336

  Nguyễn Yến

  89 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 337

  tuyet0811

  475 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 338

  Nguyen Thi Tuyet

  47 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 339

  Huongson123@

  179 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 340

  Giang

  470 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 341

  TranHuyenTrang93

  128 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 342

  Giang

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 343

  Trương Kim Tiền

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 344

  Ehm Quy

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 345

  Huy Ct

  84 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 346

  Hương

  72 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 347

  vienchuc

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 348

  Motxu Keokiet

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 349

  Diệu Thương

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 350

  Thu Hương

  85 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 351

  Quỳnh Giang

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 352

  ngọc Ánh

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 353

  La NT

  70 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 354

  Quý Dương Phi

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 355

  Binhdi

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 356

  Ngan Phung

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 357

  Trinh Hồ

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 358

  Hoàng Phượng

  95 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 359

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 360

  Phương Ly

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 361

  Phương Trinh

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 362

  Ha Thi Minh Thuy

  131 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 363

  Kiều Diễm

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 364

  Dương Hiền

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 365

  Thanh Tu Dang

  46 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 366

  Huyền Nguyễn Thu

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 367

  Dinh dinh huu

  97 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 368

  Thúy Thật Thà

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 369

  QuynhQuanh

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 370

  Nguyen Tuoi

  91 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 371

  Nguyệt Ánh

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 372

  do huong

  127 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 373

  Ha Thu

  46 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 374

  Dung

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 375

  Trancuong

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 376

  Hoa Nguyen

  85 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 377

  Thanh phấn

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 378

  Phùng Hương

  134 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 379

  Nguyễn Thu Hương

  327 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 380

  Mai Hương

  65 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 381

  Trang

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 382

  Ngân Khánh

  46 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 383

  Thuỳ Dương

  300 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 384

  B.T Ngọc Mai

  159 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 385

  Hiền Vũ

  85 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 386

  Huyenanh

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 387

  ha

  45 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 388

  Oanh Tira

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 389

  Linh Trần

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 390

  Thanhson

  86 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 391

  Trần Lan Anh

  85 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 392

  Hướng Dương

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 393

  Thanh lâm

  64 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 394

  Tuyentran Tran

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 395

  phuonganh

  84 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 396

  Trang Trần

  152 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 397

  Nguyễn Kiến Thạo

  45 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 398

  Man Ga

  66 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 399

  Linh Ruby

  347 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 400

  Nguyenngocsps

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 401

  Thanh khuong

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 402

  Hieu nguyen

  102 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 403

  Ngọc Quý

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 404

  Hà Anh Vũ

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 405

  Linh1996

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 406

  Phạm Thị Tường Vi

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 407

  Muahe

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 408

  Ngô Thị Phương Anh

  123 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 409

  Thuy Phuong

  165 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 410

  Nguyễn thị huyền

  45 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 411

  Songngư Nguyễn

  86 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 412

  Nhiên

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 413

  Nguyet Park Junsu

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 414

  Thu Ha Tran

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 415

  Le Huong

  184 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 416

  Nguyễn Thanh Tâm

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 417

  Haiyen

  106 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 418

  Nguyệt Anh

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 419

  Linh Mai Nguyễn

  45 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 420

  Ta Chan

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 421

  Quynh

  45 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 422

  Ly Tran

  86 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 423

  hương nhài

  72 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 424

  Thaotran

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 425

  Panda Hương

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 426

  Xương Rồng Hoa

  152 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 427

  Nguyet Kute

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 428

  Giang

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 429

  Trang

  81 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 430

  thuyuu

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 431

  Dương Huyền

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 432

  Hương Thu

  62 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 433

  kienhoang

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 434

  Nhung Nguyễn

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 435

  Anh Thư

  61 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 436

  Kim Anh Nguyen

  83 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 437

  ZZZ

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 438

  Kintoa

  44 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 439

  Hung Dang

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 440

  Huyền Sủi Cảo

  53 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 441

  Đặng Trang

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 442

  Tuyết Nhung

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 443

  Linh

  87 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 444

  Ánh

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 445

  Bảo Bảo

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 446

  Nguyễn Thiệm

  44 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 447

  Duyen thinh

  81 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 448

  Trương thị huệ

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 449

  hienhoang

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 450

  thuynguyen

  75 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 451

  Mét Năm Bảy

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 452

  Thanh Huyền

  44 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 453

  Thảo Vy

  407 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 454

  heloo

  58 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 455

  Hoài Thu

  48 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 456

  Thanh Hằng

  83 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 457

  Hà Dương

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 458

  Phạm Yến

  43 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 459

  Xù Tung Toé

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 460

  trumyeuhoi

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 461

  Oanh Nguyễn

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 462

  Hoa trieu

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 463

  Nụ Nguyễn

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 464

  Mạc Hương Thủy Tiên

  53 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 465

  Thảo Phương

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 466

  tuangiang

  136 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 467

  Nguyễn Thị Bích Thùy

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 468

  Đinh Thuỷ

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 469

  Thanh Xuân

  82 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 470

  Nguyễn Hồng Ngọc

  87 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 471

  Hàn Tuyết

  43 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 472

  THBSA A

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 473

  Thanh Thanh

  109 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 474

  Kiều Hạnh

  43 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 475

  Nguyetanh

  80 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 476

  Nguyễn Ngọc Quỳnh

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 477

  Kẹo Đắng

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 478

  Hằng Heo

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 479

  Sam Sam

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 480

  Quảng Ngãi

  43 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 481

  Phạm Thị Hải Yến

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 482

  Ly

  214 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 483

  Nhung Đào

  50 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 484

  Cỏ May

  43 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 485

  Kim Chi

  168 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 486

  Cự Giải

  84 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 487

  Nguyễn loan

  82 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 488

  Như Đỗ

  93 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 489

  Mơ Đỗ

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm

 • 490

  Viên Đá Nhỏ

  52 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 491

  Quyen Le

  42 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 492

  Đỗ Hường

  151 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 493

  Vân Anh Kiều

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 494

  Thu Loc

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 495

  Huecan

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 496

  Nguyễn Anh

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 497

  Thao Nguyen

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 498

  Socola Đắng

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 499

  Lan Tăng

  105 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 500

  Trần Thị Ngọc Bích

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 501

  Phương Thủy

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 502

  Nguyễn thị mai

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 503

  Mai Hương

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 504

  Bích Hằng

  87 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 505

  Nguyễn Thu Thảo

  978 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 506

  Nguyễn Thanh Nga

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 507

  Nguyen thi chi

  50 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 508

  Mít

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 509

  Hồng Vân

  80 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 510

  Ká Thu

  42 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 511

  Thu Thuy Dương

  42 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 512

  Nguyenthinhuquynh

  516 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 513

  Thúy Nga

  41 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 514

  Tuyết Lạnh

  61 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 515

  phamthituyetchinh

  118 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 516

  Chinh

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 517

  Lê Nhung

  211 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 518

  Susu2018

  169 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 519

  Tín Nguyễn

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 520

  Thanh hoa

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 521

  Thu hoàng

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 522

  Nguyen Linh

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 523

  Nanh

  187 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 524

  Dao

  183 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 525

  Hương Kôbi

  41 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 526

  Linh

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 527

  Nông Thị Hải

  77 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 528

  Trang Voi

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 529

  Đỗ Thị Thu Lài

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 530

  Mai Phương

  65 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 531

  Minh Phương

  121 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 532

  lua Nguyen

  126 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 533

  Suly Mimi

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 534

  Hồ Trang

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 535

  Ngô Hương Giang

  68 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 536

  Lê Kiều My

  41 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 537

  Nguyễn Tiến Đạt

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 538

  hạnh

  49 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 539

  Tuấn Lê

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 540

  Nguyễn Nhung

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 541

  Hằng Nguyễn Thu

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 542

  Ngọc Anh

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 543

  Nguyễn Minh Lân

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 544

  HƯƠNG

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 545

  Hằng Chít

  42 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 546

  Truong Nguyen

  40 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 547

  Ánh Huyền

  66 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 548

  Hà Trang

  73 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 549

  Bùi Phương

  40 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 550

  Ly

  49 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 551

  ngocanh141997

  124 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 552

  Đào Xuân Sơn

  79 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 553

  Huế Nấm

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 554

  Liên Thuỳ Nguyễn

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 555

  tranman

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 556

  Nguyễn Ngọc Quỳnh

  85 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 557

  Nguyen Dung

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 558

  Cẩm thúy

  212 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 559

  Thuỷ Đỗ

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 560

  Hoanghue

  49 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 561

  Thienha

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 562

  Thuy Lanh

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 563

  Trịnh Phương Thảo

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 564

  Thanh Dung

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 565

  Phuong Ha

  39 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 566

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 567

  Hà Lê

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 568

  Nhim

  39 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 569

  Thiên An

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 570

  Lê Lan

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 571

  hải lý

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 572

  Huế Lê

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 573

  Trang

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 574

  Nguyễn Vũ Kỳ

  38 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 575

  Dieu Anh Nguyen

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 576

  Thu Hà Nguyễn

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 577

  Huyền Joonggie

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 578

  Thu Trang

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 579

  iubeb0

  57 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 580

  Phuonganh92

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 581

  Phương Phùng

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 582

  Huong Nguyen

  43 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 583

  Xuân Xuân

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 584

  Phạm Linh

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 585

  Luyện Thi Giáo Viên

  478 điểm / 271 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 586

  Hung Dang

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 587

  Tri Thuc tre Tuan Anh

  38 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 588

  Khanh Linh

  50 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 589

  Tiến Dũng

  38 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 590

  Havan

  75 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 591

  Văn Thảo

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 592

  Phạm Anh

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 593

  Bùi Hà

  132 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 594

  Hiền Phùng

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 595

  Hoàng Phi Hồng

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 596

  Kiều Kiều

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 597

  tannguyen

  118 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 598

  Quỳnh Như Đặng Trần

  37 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 599

  Phạm Thị Phượng

  37 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 600

  Cao Thanh Hằngg

  158 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.2/10 điểm

 • 601

  Thanh Tú

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 602

  Mộc Nhĩ

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 603

  Khánh huyền

  36 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 604

  Hoa Nguyễn

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 605

  yua mikami

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 606

  Tham

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 607

  Thanhmong Bjla

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 608

  Nga Nguyễn

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 609

  Huy Nguyễn

  75 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 610

  Đinh Ban Mai

  36 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 611

  Nguyễn Trang

  45 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 612

  QuYnh TrAng

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 613

  Vũ Bão

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 614

  Nhật Linh

  84 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 615

  Phương Thuý

  36 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 616

  Linh Phạm

  78 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 617

  Ngô Huyền Dung

  122 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 618

  hao phan

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 619

  Hương Giang

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 620

  Thanh Hà

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 621

  Nguyen Thi Thanh Mai

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 622

  Nguyễn Hải Yến

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 623

  Trang Koy

  35 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 624

  Ta Chan

  130 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 625

  Mỹ Hạnh

  157 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 626

  Thanh Hà

  50 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 627

  Nguyễn Trang

  80 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 628

  Lại Chúc

  35 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 629

  Thanh Tâm

  65 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 630

  Vananh Nguyen

  66 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 631

  Anh Nguyen

  35 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 632

  Ngọc Dung

  78 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 633

  Phạm Thị Mùa Chiêm

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 634

  Hải Anh

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 635

  Hiền

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 636

  Trương Quang Thọ

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 637

  Bui Thanh Tra

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 638

  Thảo Bùi

  95 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 639

  Hạnh Cối

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 640

  Ly Yen

  33 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 641

  Thùy Linh

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 642

  Hoàn Nguyễn

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 643

  Thu Quyên

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 644

  Ha My

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 645

  Nguyễn Trang

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 646

  Lê Minh

  104 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 647

  Yen Le

  33 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 648

  Diệu Linh

  33 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 649

  bui luong

  195 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 650

  Thư Bùi

  33 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 651

  Yến Min

  32 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 652

  Trang Nguyễn

  32 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 653

  Linh

  32 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 654

  Pha Lê Tím

  58 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 655

  Minh Nhật

  32 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 656

  Hang Mun

  32 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 657

  Phương Tiên

  32 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 658

  Pé Ngọc

  59 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 659

  Mai Mèo

  31 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 660

  Hiep tran

  31 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 661

  Thảo

  31 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 662

  Nguyễn Tố Uyên

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 663

  Thai Tang

  30 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 664

  Helen Mi

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 665

  Huế Phạm

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 666

  San Dy

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 667

  Diệp Hạnh

  29 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 668

  Nguyễn Thị Hương

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 669

  Lã Thị Phương Thảo

  118 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 670

  Chu Ban

  28 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 671

  nguyễn quỳnh

  136 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 672

  Xương Rồng

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 673

  Jerry Xoay

  26 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 674

  Triệu Huế

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 675

  Perpetua Bar

  41 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 676

  Trần Như Như

  164 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 677

  Mưa Bong Bóng

  32 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 678

  Bùi Huệ

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 679

  nguyenvananh

  72 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 680

  Việt Chinh Trần

  20 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 681

  giaovien

  236 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 682

  Nguyễn anh khoa

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 683

  khuyennguyen

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 684

  Admin

  66 điểm / 55 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 685

  Trang Hoàng

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 686

  Hạnh Bùi

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 687

  Kim Thoa

  18 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 688

  Kim Loan

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 689

  Nguyễn Kim Mai

  154 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 690

  A Cùn Giàng

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 691

  Mai Thùy Linh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 692

  Tuyết anh

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 693

  Huyền Trang

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 694

  dethicongchuc1

  156 điểm / 81 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 695

  Nguyễn Trà My

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 696

  Linh Chù

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 697

  Hồng Oanh

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 698

  Lường văn chung

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 699

  Thu Hiền

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 700

  To van tam

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 701

  Thuy Trang

  9 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 702

  Phú Đặng Lương

  17 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 703

  Tuyển dụng Công ty

  11 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 704

  Dương Hồng Nhung

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 705

  Hung

  25 điểm / 45 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 706

  Tâm Nguyễn

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 707

  Nguyễn Văn Thỏa

  7 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 708

  Pham Ken

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 709

  Lê Việt

  18 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 710

  Thu Hà

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 711

  haohoaphongnha

  28 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 712

  panhpanh

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 713

  Minh Thư

  4 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 714

  Nguyễn Hoàng Hải

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 715

  Ngô Văn Khuê

  5 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 716

  Thanh Xuân

  134 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 717

  thuyta2307

  71 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 718

  Anh Thư

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 719

  Lê Việt

  8 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 720

  Phạm Quốc Đông

  4 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 721

  ĐH Kinh Tế Quốc Dân - NEU

  4 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 722

  Nguyễn Văn Anh

  107 điểm / 48 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 723

  Mai Nam

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 724

  Dung Lee

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 725

  Poker

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 726

  Nguyễn Duy Khảnh

  1 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 727

  Lê Thị Thu Trang

  1 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 728

  Hoàng Gia

  7 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 729

  Phạm Thuỳ Dung

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 730

  Hưng Ông

  2 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 731

  Nguyễn Văn Đức

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 732

  vvkieu

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 733

  Mai Phương

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 734

  nguyễn long

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 735

  Duy Kiên

  22 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 736

  Dân Dư

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 737

  Ninh Nguyễn

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 738

  Khuyenkhuyen

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả