Ngân hàng đề thi

102.124 câu hỏi | 2.522 đề thi | 82 bộ sưu tập

Đề thi thử môn Anh Văn 2019 - Đề 1 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án

 • 30 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí

Đề thi thử môn Anh Văn  2019 - Đề 1 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 269 người tham gia
 • 374 lượt làm đề
 • 34% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

269+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  ngankhoi

  171 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nguyễn Văn Đức

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Nga

  45 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Trung Thị Dung

  568 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  FJEKF

  131 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Lê Thu Phương

  106 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Vũ Xuân Hải

  487 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Thulina

  46 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  duongcat123

  53 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Riah

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 11

  Tamgiang

  93 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 12

  Thiên Vũ Nguyễn

  46 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 13

  Dung

  48 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 14

  trinh

  203 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9.7/10 điểm

 • 15

  phuonglan

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 16

  Nguyenhoa

  470 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 17

  Nguyễn Thu Hương

  327 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 18

  vdanh

  57 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 19

  Phuong anh

  310 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 20

  Huế

  34 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 21

  Nhựt Nguyễn

  114 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 22

  Tu Nguyen

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 23

  Lâm Phạm Nguyễn Hoàng

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 24

  Thế Hải

  23 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 25

  Hải Yến Phạm

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 26

  giaovientieuhoc

  27 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 27

  đỗ kim khuyên

  76 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 28

  Luly Lylu

  334 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 29

  CaNa

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 30

  Man Ga

  66 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 31

  Huê Sắc

  695 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 32

  Linh Kun

  109 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 33

  Nguyễn Hoàng Vân

  21 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 34

  Tuyền

  699 điểm / 70 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 35

  Thy Hoàng

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 36

  Haiyen

  106 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 37

  vuduc

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 38

  Thanh Xuân

  64 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 39

  Lý Trần

  20 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 40

  Mi tom

  20 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 41

  Vo Thanh Huyen

  20 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 42

  thuyta2307

  71 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 43

  meowmeow

  41 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 44

  Quân Hoàng

  19 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 45

  Lưu Thị Lê Na

  85 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 46

  Lý Trần

  102 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 47

  thieungoctram

  22 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 48

  iubeb0

  57 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 49

  Nguyenthinhuquynh

  516 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 50

  Linh97

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 51

  Hương Thu

  62 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 52

  Ngoc Huynh

  278 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 53

  ha

  379 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 54

  Nguyen Thuy Anh

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 55

  Đặng Hường

  18 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 56

  xuxu

  76 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 57

  Nhưng tran

  33 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 58

  Quỳnh Anh

  40 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 59

  thutrang

  81 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 60

  Huongson123@

  179 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 61

  Dung dung

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 62

  loan

  113 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 63

  Bi Hoàng

  118 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 64

  Vananh Nguyen

  66 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 65

  hanna_pham

  239 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 66

  TranHuyenTrang93

  128 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 67

  Dịu Hoàng

  158 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 68

  Phạm Kim Ngân

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 69

  Hồng Nhung

  76 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 70

  Bi Bo

  88 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 71

  Giang

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 72

  Minh

  602 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 73

  Trâm

  636 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 74

  Mai Phương

  65 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 75

  Nhung

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 76

  Nguyễn Thị Diệu

  202 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 77

  Thanh Thanh

  17 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 78

  Thuyhang

  17 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 79

  HanhNguyen96

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 80

  Hậu Nguyễn

  17 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 81

  Thúy Thật Thà

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 82

  hoaithu

  83 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 83

  Cẩm thúy

  212 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 84

  Bích Hằng

  87 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 85

  Trần ngọc ánh

  164 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 86

  Thang

  61 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 87

  phuongkoi

  262 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 88

  Nguyen thi hai hai

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 89

  phammyle

  179 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 90

  Diệp Lam

  31 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 91

  vuduong_heroine

  16 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 92

  Huy Ct

  84 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 93

  Đỗ Thanh Tùng

  930 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 94

  Phuonghuyen

  16 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 95

  Tuuyen

  91 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 96

  Ngoc Anh

  61 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 97

  Khánh Tâm

  16 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 98

  Gaden

  121 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 99

  Bích Hang

  16 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 100

  Cao Thanh Hằngg

  16 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 101

  Nguyen Hoai Thuong

  171 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 102

  Nguyệt Thu

  239 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 103

  hau

  122 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 104

  Le Huong

  184 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 105

  trumyeuhoi

  201 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 106

  truong

  130 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 107

  Soledad

  27 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 108

  Thuthuytla

  28 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 109

  Nguyễn Ngọc Quỳnh

  85 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 110

  Linh

  27 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 111

  Bé bo

  187 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 112

  dang

  187 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 113

  Nhisan

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 114

  do huong

  127 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 115

  tuyet0811

  475 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 116

  bui luong

  195 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 117

  Nhung mon

  194 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 118

  dohuong2203@gmail.com

  15 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 119

  maidung

  305 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 120

  Susisuri

  60 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 121

  hương nhài

  72 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 122

  Haunguyen295

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 123

  Gau Bong

  138 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 124

  Mai

  30 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 125

  Đào Ngọc Lan

  108 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 126

  Nhật Linh

  84 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 127

  Thanh Hà

  50 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 128

  Ly Ly

  331 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 129

  Susu

  423 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 130

  Huyền Nguyễn

  534 điểm / 37 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 131

  Thanh

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 132

  Linh

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 133

  Hoangmai

  14 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 134

  Đăng Vinh

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 135

  tuangiang

  136 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 136

  heloo

  58 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 137

  phan thi minh nguyet

  429 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 138

  quyenle

  247 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 139

  Sam

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 140

  Trương Thị Khánh Linh

  120 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 141

  Lan

  14 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 142

  Kim Giang

  15 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 143

  Mai Xu Chi

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 144

  Vũ Vân

  14 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 145

  Nguyễn Ánh

  281 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 146

  Huong

  61 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 147

  Vũ Nhật Khánh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 148

  Nga

  148 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 149

  Thuy

  78 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 150

  Hồng Phương

  63 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 151

  Thuy

  39 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 152

  cungcc

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 153

  Thanh Hằng

  83 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 154

  Phượng Nguyễn

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 155

  Linhdang257

  13 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 156

  Hiền Vũ

  85 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 157

  Phan Huyền

  162 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 158

  trang26

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 159

  Phuong

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 160

  Gianghongtruong

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 161

  Trang Trần

  152 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 162

  Phùng hiền

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 163

  gddghghgd

  55 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 164

  Liên

  313 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 165

  Lã Thị Phương Thảo

  118 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 166

  Hyunie Love

  34 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 167

  Hồng Vân

  80 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 168

  Thảo Lâm

  66 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 169

  vuthihien

  269 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 170

  Hà Lê Công

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 171

  Nguyenquang

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 172

  Truc

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 173

  kimanh

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 174

  Hằng Vũ

  40 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 175

  Lan Tăng

  149 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 176

  San Dy

  41 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 177

  Mỹ Nhàn Lê

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 178

  LuongLien

  55 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 179

  Quỳnh Võ Như

  18 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 180

  Linh

  104 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 181

  Lê Văn Hậu

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 182

  Ntn156

  50 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 183

  Phương Anh

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 184

  Trịnh Văn Nội

  69 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 185

  Phương Thúy

  85 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 186

  Nguyễn Thị Hà

  12 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 187

  NguyenLinh

  12 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 188

  Phan Huyền

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 189

  Nguyen Ngoc Anh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 190

  Yến

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 191

  NguyenTien

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 192

  huonghuong

  21 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 193

  Nguyenthingan19952019@gmail.com

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 194

  Đoàn Thu Anh

  743 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 195

  Khanh My

  85 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 196

  phamvanhiep1995

  153 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 197

  Thaotho973

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 198

  Huyền

  37 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 199

  Phan Lộc

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 200

  nguyet

  11 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 201

  Viên Đá Nhỏ

  52 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 202

  Bùi Thị Hồng

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 203

  Mơ Đỗ

  53 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 204

  H Haruka

  10 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 205

  Thanh Thư

  267 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 206

  Tú Nguyễn

  74 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 207

  thao

  12 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 208

  Nguyễn Trang

  80 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 209

  thuynguyen

  75 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 210

  Hoanghue

  49 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 211

  Ngọc

  10 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 212

  Mai Thùy Linh

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 213

  Nông Thị Thảo

  175 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 214

  Đào Xuân Sơn

  79 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 215

  Nguyet Nga Nguyen Thi

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 216

  mt1403

  9 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 217

  Linh Ruby

  347 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 218

  Kim Dung

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 219

  Vu Thi Men

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 220

  Nguyễn Lý Hùng

  9 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 221

  Halam

  119 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 222

  Hau Tran Thi Hai

  25 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 223

  Huyền Sủi Cảo

  53 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 224

  Hoang Phuong Anh

  234 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 225

  Kiều

  72 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 226

  Nguyễn Trang

  112 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 227

  Nguyễn Kim Mai

  154 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 228

  abcd1A

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 229

  Loanmithuat

  23 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 230

  Thuy Phuong

  165 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 231

  Nguyễn Hà

  8 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 232

  Vân Anh Kiều

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 233

  Nguyễn Lan

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 234

  Hạ Thương

  11 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 235

  Thuỳ Dung

  6 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 236

  bill_chip

  146 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 237

  Pppp

  6 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 238

  AnhNguyen308

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 239

  Nguyễn Trung Hiếu

  5 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 240

  Nguyễn Văn Anh

  81 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 241

  Huế

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 242

  Hồng

  5 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 243

  minhphuc

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 244

  tannguyen

  118 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 245

  onthivienchuc

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 246

  Bùi Lương

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 247

  Helen Mi

  33 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 248

  Gvqpan

  2 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 249

  Duy Kiên

  22 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 250

  Ká Thu

  42 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 251

  Habiu habiu

  324 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 252

  Nguyễn Trang

  63 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 253

  dethicongchuc1

  156 điểm / 82 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 254

  Quỳnh Minh

  43 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 255

  Nguyễn Loan

  161 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 256

  Đinh Thuỷ

  43 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 257

  Nguyễn Kiến Thạo

  45 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 258

  Lê Minh

  104 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 259

  Nhàn

  51 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 260

  Phạm Thuân

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 261

  Tươngvy123

  9 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 262

  Thanh Tu Dang

  46 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 263

  huỳnh thị chi

  58 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 264

  nguyen thai co

  520 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 265

  Linh

  297 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 266

  Nipham

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 267

  Thuy

  81 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 268

  Lunglinhlonglanh

  59 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 269

  Trang

  81 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả