Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

11 - Chương 1 - Điện ly - Kiểm tra chương - đề 03- vận dụng

 • 50 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 8 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hoàng Minh

  99 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Đặng Đức Anh

  163 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Khiêm

  93 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 4

  MANHDUNG PHAM

  119 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  Hiếu Dũng Phạm

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  hai nguyen

  84 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Hữu Khang

  58 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 8

  Khánh

  95 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

Xem tất cả