Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.506 đề thi | 76 bộ sưu tập

11 - Chương 1 - Điện ly - Lý thuyết - 30 câu - 30 phút

 • 30 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hoàng Minh

  250 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Khiêm

  316 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 3

  Hiếu Dũng Phạm

  116 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 4

  MANHDUNG PHAM

  289 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Hữu Khang

  244 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm