Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

11 - Chương 1 - TO-VC-01-01 - 30 câu - 40 phút

 • 50 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 7 người tham gia
 • 7 lượt làm đề
 • 86% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

7+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hoàng Minh

  250 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 2

  Khiêm

  316 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 3

  Việt Hùng Nguyễn Dương

  248 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 4

  Nguyễn Hữu Khang

  244 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  MANHDUNG PHAM

  289 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 6

  thảo linh

  156 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 7

  hai nguyen

  232 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

Xem tất cả