Ngân hàng đề thi

102.107 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

11-01 Phương pháp bảo toàn mol e - Phần 1

 • 60 phút
 • 22 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 23 lượt làm đề
 • 65% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Khiêm

  316 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Hiếu Dũng Phạm

  116 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 3

  Việt Hùng Nguyễn Dương

  248 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.6/10 điểm

 • 4

  tuanhh huy

  94 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Hữu Khang

  244 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 6

  An Ryeo

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 7

  Xuân Minh Đặng

  54 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 8

  MANHDUNG PHAM

  289 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 9

  Thành Nam

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6.4/10 điểm

 • 10

  hai nguyen

  232 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5.9/10 điểm

 • 11

  hieu lai

  44 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 3.6/10 điểm

 • 12

  Quỳnh Nga Nguyễn

  41 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 13

  Khoi Minh

  729 điểm / 175 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

Xem tất cả