Ngân hàng đề thi

9617 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA TỪ VỰNG N3 02

  • 30 phút
  • 35 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 1 lượt làm đề
  • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Hiền Nguyễn

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi