Ngân hàng đề thi

102.120 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Đề thi Địa THPT Atlat

 • 30 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 22 người tham gia
 • 43 lượt làm đề
 • 63% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dương Hồng

Xếp hạng làm bài thi

22+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lò Thị Linh Thủy

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Vì Văn Đăng

  102 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Lạnh Như Băng

  122 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Hậuu Emm

  63 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 5

  Vì Văn Tú

  26 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 6

  Lường Thị Miền

  79 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 7

  Lường Dũng

  116 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 8.7/10 điểm

 • 8

  Lường Thị Ngân

  59 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 9

  Lò Thị Nhung

  91 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 10

  Tráng Công Tử

  60 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 11

  Bắc Bình Vương

  45 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 12

  Xuân Chung

  54 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 13

  Miên Emm

  267 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 14

  Thanh Bé

  131 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 15

  Quàng Văn Phương

  96 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 16

  Nhung Quang

  90 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 17

  Lò Thị Thu Hà

  43 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 6.7/10 điểm

 • 18

  Hoài Lò

  87 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 19

  Hằng Vy

  70 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 20

  Vừ Câu

  40 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 21

  Lan Diep

  43 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 22

  Tún Nhung

  66 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

Xem tất cả