Ngân hàng đề thi

102.120 câu hỏi | 2.511 đề thi | 77 bộ sưu tập

Đề thi thử THQG môn Địa

 • 45 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 32 người tham gia
 • 63 lượt làm đề
 • 54% đạt điểm pass
Đề thi mới của Dương Hồng

Xếp hạng làm bài thi

32+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Hồng Hạnh

  84 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nhung Quang

  90 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 3

  Thanh Bé

  131 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 4

  Hùng Trương Vệ

  65 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 5

  Quàng Văn Phương

  96 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  Miên Emm

  267 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 7

  Hậuu Emm

  63 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 8

  Lạnh Như Băng

  122 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 9

  Lường Thị Ngân

  59 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 10

  Lường văn chung

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 11

  Vì Văn Đăng

  102 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 12

  Nguyễn Thảo

  28 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 13

  Lò văn chum

  25 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 14

  Tráng Công Tử

  60 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 15

  Lường Thị Miền

  79 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 16

  Hoài Lò

  87 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 17

  Hằng Vy

  70 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 18

  Vừ Câu

  40 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 19

  Lò Thị Thu Hà

  43 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 20

  Hà Ori

  35 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 21

  Tún Nhung

  66 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 22

  Lường Dũng

  116 điểm / 25 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 23

  Lan Diep

  43 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 24

  Thành Nghiệp

  53 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 25

  Lò Thị Nhung

  91 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 26

  Quàng Thị Liên

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 27

  Thu Hiền

  18 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 28

  Lò Thị Linh Thủy

  42 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 29

  Thơm Tòng

  35 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 30

  BGD Vlogs

  18 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 31

  Dương Hồng

  27 điểm / 50 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 32

  Huong Huong

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

Xem tất cả