Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

Đề thi thử môn Kiến thức chung 2019 - Đề 12 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án

 • 60 phút
 • 60 câu
 • Miễn phí

Đề thi thử môn Kiến thức chung 2019 - Đề 12 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án, Gồm 60 câu hỏi theo Nghị định 161/2018NĐ-GP ngày 29/11/2018, luyện trắc nghiệm rundom câu trả lời, làm bài xong có đáp án đúng sai từng câu.

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 153 người tham gia
 • 237 lượt làm đề
 • 30% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

153+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  erqzfito

  72 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 2

  Hau Minh

  556 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 3

  tlikzoyduy

  59 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 4

  dffnte

  94 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 5

  hrqymug

  129 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  thuy

  574 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 7

  Tuyetnhung

  1424 điểm / 56 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 8

  nguyen thai co

  520 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 9

  le vui

  6665 điểm / 227 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 10

  Phạm Huy Tú

  191 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 11

  Vân Anh

  88 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Lengoc

  590 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 13

  dung dinh

  230 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.7/10 điểm

 • 14

  Xương Rồng Hoa

  152 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 15

  Nguyệt Thu

  239 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 16

  Nguyen Hoai Thuong

  171 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 17

  XuanThu

  153 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 18

  vegiang1212

  382 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 19

  hoangphuc

  275 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 20

  Nguyễn Loan

  87 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 21

  Hoàng Quân

  145 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 22

  hanna_pham

  239 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 23

  Kiều Trang

  307 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 24

  KanMercy

  170 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 5.7/10 điểm

 • 25

  Nguyễn Minh Toại

  33 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 26

  loan

  85 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 27

  Nguyenhoa

  470 điểm / 29 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 28

  Minh

  602 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 29

  Nhật Linh

  84 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 30

  Huê Sắc

  695 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 31

  TranHuyenTrang93

  128 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

 • 32

  dang

  187 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 33

  Thương Cận

  258 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 34

  phammyle

  179 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 35

  Nguyễn Thị Diệu

  202 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 36

  Ngọc Hoa

  490 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 37

  Nguyễn Loan

  161 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 5.2/10 điểm

 • 38

  Vân Anh Trương

  248 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 39

  Lý Trần

  102 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 40

  thanhha

  467 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 41

  chill mmchill

  512 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 42

  cloud

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 43

  quyenle

  247 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 44

  Halam

  119 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 45

  Phạm Huy Hoàng

  81 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 46

  Hồng Hạnh

  336 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

 • 47

  Đỗ Thanh Tùng

  930 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 48

  Thuý Phương

  85 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 49

  Khanh Hoang

  251 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 50

  Nguyen Thu Ha

  54 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 51

  Hương Kiều

  205 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.7/10 điểm

 • 52

  Pham Ngoc Liem

  256 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 53

  Hiền Vũ

  85 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 54

  Luly Lylu

  334 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 55

  Anh Thư

  30 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 56

  Susisuri

  60 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 57

  Linhlinh123

  27 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 58

  Trang

  80 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 59

  Vũ Cúc

  102 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 60

  lua nguyen

  81 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 61

  Huyền Nguyễn

  534 điểm / 37 lần thi

  Điểm đạt: 4.5/10 điểm

 • 62

  Tungtungtung

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 63

  Đỗ Trọng

  408 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 64

  ThuyPhuong

  166 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 65

  trumyeuhoi

  201 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 66

  Bé bo

  187 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 67

  bình thanh

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4.3/10 điểm

 • 68

  Hồng Vân

  80 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 69

  tuyet0811

  475 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 70

  cuc Susi

  734 điểm / 48 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 71

  Nguyễn Ánh

  281 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 4.2/10 điểm

 • 72

  như quỳnh

  141 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 73

  Kim Kha

  112 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 74

  Như ý

  165 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 75

  phan thi minh nguyet

  429 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 76

  Hanh Hiền

  272 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

 • 77

  Thu Huong

  23 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 78

  Vân Anh Kiều

  218 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 79

  Mèo con

  243 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 80

  Khanh

  23 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.8/10 điểm

 • 81

  Do Tram

  22 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 82

  Linh tinh

  76 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 83

  Ngoc Huynh

  278 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 84

  Trần Hồng Ngọc

  72 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.7/10 điểm

 • 85

  Trương Thị Khánh Linh

  120 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 86

  lá thu

  95 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 87

  Phạm Lương

  219 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 88

  Thảo Bùi

  95 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 89

  cungcc

  34 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm

 • 90

  Vương Hương

  129 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 91

  tranman

  59 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 92

  tuyet

  20 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 3.3/10 điểm

 • 93

  nguyễn thị hoa

  19 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 94

  oanh

  38 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 3.2/10 điểm

 • 95

  phan phan

  168 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 96

  An

  30 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 97

  Tú Nguyễn

  74 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 98

  olnjaixnfd

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 99

  minhthu2011

  38 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 100

  Tuan vu

  75 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.8/10 điểm

 • 101

  Pham Mai

  176 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 102

  LuongLien

  55 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 103

  Dung dung

  34 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 104

  vuthihien

  269 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 2.7/10 điểm

 • 105

  Giang

  92 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 106

  Nhung Hinata

  127 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 107

  Loanmithuat

  23 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 108

  Luyện Thi Giáo Viên

  478 điểm / 271 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 109

  yenle

  58 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 110

  Vũ Thị Tuyết

  68 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 111

  Vũ hiền

  14 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 112

  NguyenTien

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 2.3/10 điểm

 • 113

  Trinhnguyen

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 114

  Thuy

  81 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 2.2/10 điểm

 • 115

  ngockynhi

  99 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 116

  Hoàng Văn Phụng

  424 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 117

  xuxu

  76 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 118

  aaoovvx

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 119

  Trang Huyền

  64 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 120

  tannguyen

  118 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 121

  Soledad

  27 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 122

  csktfbn

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 123

  mzjszxeq

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.8/10 điểm

 • 124

  minhphuc

  14 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 1.7/10 điểm

 • 125

  tuangiang

  136 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 126

  dfdkkbahzu

  8 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

 • 127

  Hieu nguyen

  102 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 128

  Mai Phương

  65 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 129

  Xuân Hồng

  75 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 130

  Nguyễn Kim Mai

  154 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 1.2/10 điểm

 • 131

  Vu Lieu

  342 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 132

  Phạm Hường

  249 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 133

  Bùi Thắng

  167 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 134

  Nguyen thi hai hai

  74 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 135

  dethicongchuc1

  156 điểm / 82 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 136

  Dao

  183 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 0.7/10 điểm

 • 137

  Linh1996

  48 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 138

  Nhung mon

  194 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 139

  Lê Nhung

  211 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 0.5/10 điểm

 • 140

  Nguyễn Thu Trang

  614 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 141

  haohoaphongnha

  28 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 142

  Nội thất Bright

  128 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 143

  Công Minh

  4 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 144

  Ut.tdp9x

  19 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

 • 145

  Kim Giang

  15 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0.2/10 điểm

 • 146

  Ká Thu

  42 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 147

  Nhựt Nguyễn

  114 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 148

  An

  0 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 149

  huỳnh thị chi

  58 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 150

  Duy Kiên

  22 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 151

  Tươngvy123

  9 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 152

  Hoàng Thể

  10 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

 • 153

  Như Như

  0 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả