Ngân hàng đề thi

102.059 câu hỏi | 1.338 đề thi | 71 bộ sưu tập

Đề thi thử môn Kiến thức chung 2019 - Đề 12 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án

  • 60 phút
  • 60 câu
  • Miễn phí

Đề thi thử môn Kiến thức chung 2019 - Đề 12 - Ôn thi giáo viên THCS - THPT - Có đáp án, Gồm 60 câu hỏi theo Nghị định 161/2018NĐ-GP ngày 29/11/2018, luyện trắc nghiệm rundom câu trả lời, làm bài xong có đáp án đúng sai từng câu.

  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 154 người tham gia
  • 238 lượt làm đề
  • 30% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

154+ thành viên đã tham gia thi
  • 1

    erqzfito

    72 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 9.8/10 điểm

  • 2

    Hau Minh

    634 điểm / 13 lần thi

    Điểm đạt: 9.8/10 điểm

  • 3

    tlikzoyduy

    59 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 9.8/10 điểm

  • 4

    dffnte

    94 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 9.8/10 điểm

  • 5

    hrqymug

    129 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 9.8/10 điểm

  • 6

    thuy

    574 điểm / 18 lần thi

    Điểm đạt: 9.3/10 điểm

  • 7

    Tuyetnhung

    1424 điểm / 56 lần thi

    Điểm đạt: 9/10 điểm

  • 8

    nguyen thai co

    520 điểm / 19 lần thi

    Điểm đạt: 8.5/10 điểm

  • 9

    le vui

    6888 điểm / 238 lần thi

    Điểm đạt: 8.3/10 điểm

  • 10

    Phạm Huy Tú

    191 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 8.2/10 điểm

  • 11

    Vân Anh

    88 điểm / 4 lần thi

    Điểm đạt: 8/10 điểm

  • 12

    Lengoc

    590 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 7.8/10 điểm

  • 13

    dung dinh

    230 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 7.7/10 điểm

  • 14

    Xương Rồng Hoa

    152 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 7.3/10 điểm

  • 15

    Nguyệt Thu

    239 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 7.3/10 điểm

  • 16

    Nguyen Hoai Thuong

    171 điểm / 16 lần thi

    Điểm đạt: 6.5/10 điểm

  • 17

    XuanThu

    153 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 6.3/10 điểm

  • 18

    vegiang1212

    382 điểm / 21 lần thi

    Điểm đạt: 6/10 điểm

  • 19

    hoangphuc

    275 điểm / 15 lần thi

    Điểm đạt: 5.8/10 điểm

  • 20

    Nguyễn Loan

    87 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 5.8/10 điểm

  • 21

    Hoàng Quân

    145 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 5.8/10 điểm

  • 22

    hanna_pham

    239 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 5.8/10 điểm

  • 23

    Kiều Trang

    307 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 5.7/10 điểm

  • 24

    KanMercy

    170 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 5.7/10 điểm

  • 25

    Nguyễn Minh Toại

    33 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 5.5/10 điểm

  • 26

    loan

    85 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 5.5/10 điểm

  • 27

    Nguyenhoa

    470 điểm / 29 lần thi

    Điểm đạt: 5.5/10 điểm

  • 28

    Minh

    602 điểm / 22 lần thi

    Điểm đạt: 5.5/10 điểm

  • 29

    Nhật Linh

    84 điểm / 4 lần thi

    Điểm đạt: 5.5/10 điểm

  • 30

    Huê Sắc

    695 điểm / 40 lần thi

    Điểm đạt: 5.3/10 điểm

  • 31

    TranHuyenTrang93

    128 điểm / 7 lần thi

    Điểm đạt: 5.3/10 điểm

  • 32

    dang

    187 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 33

    Thương Cận

    258 điểm / 10 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 34

    phammyle

    179 điểm / 7 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 35

    Nguyễn Thị Diệu

    202 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 36

    Nguyễn Xuân Thắng

    397 điểm / 32 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 37

    Ngọc Hoa

    490 điểm / 13 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 38

    Nguyễn Loan

    161 điểm / 16 lần thi

    Điểm đạt: 5.2/10 điểm

  • 39

    Vân Anh Trương

    248 điểm / 15 lần thi

    Điểm đạt: 5/10 điểm

  • 40

    Lý Trần

    102 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 5/10 điểm

  • 41

    thanhha

    467 điểm / 22 lần thi

    Điểm đạt: 5/10 điểm

  • 42

    chill mmchill

    512 điểm / 36 lần thi

    Điểm đạt: 5/10 điểm

  • 43

    cloud

    30 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 5/10 điểm

  • 44

    quyenle

    247 điểm / 13 lần thi

    Điểm đạt: 4.8/10 điểm

  • 45

    Halam

    119 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4.8/10 điểm

  • 46

    Phạm Huy Hoàng

    81 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 4.8/10 điểm

  • 47

    Hồng Hạnh

    336 điểm / 36 lần thi

    Điểm đạt: 4.8/10 điểm

  • 48

    Đỗ Thanh Tùng

    930 điểm / 33 lần thi

    Điểm đạt: 4.7/10 điểm

  • 49

    Thuý Phương

    85 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4.7/10 điểm

  • 50

    Khanh Hoang

    251 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 4.7/10 điểm

  • 51

    Nguyen Thu Ha

    54 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4.7/10 điểm

  • 52

    Hương Kiều

    205 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4.7/10 điểm

  • 53

    Pham Ngoc Liem

    256 điểm / 10 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 54

    Hiền Vũ

    85 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 55

    Luly Lylu

    334 điểm / 38 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 56

    Anh Thư

    30 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 57

    Susisuri

    60 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 58

    Linhlinh123

    27 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 59

    Trang

    80 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 60

    Vũ Cúc

    102 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 61

    lua nguyen

    81 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 62

    Huyền Nguyễn

    534 điểm / 37 lần thi

    Điểm đạt: 4.5/10 điểm

  • 63

    Tungtungtung

    26 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 64

    Đỗ Trọng

    408 điểm / 19 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 65

    ThuyPhuong

    166 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 66

    trumyeuhoi

    201 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 67

    Bé bo

    187 điểm / 14 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 68

    bình thanh

    76 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 4.3/10 điểm

  • 69

    Hồng Vân

    80 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 4.2/10 điểm

  • 70

    tuyet0811

    475 điểm / 21 lần thi

    Điểm đạt: 4.2/10 điểm

  • 71

    cuc Susi

    734 điểm / 48 lần thi

    Điểm đạt: 4.2/10 điểm

  • 72

    Nguyễn Ánh

    281 điểm / 19 lần thi

    Điểm đạt: 4.2/10 điểm

  • 73

    như quỳnh

    141 điểm / 10 lần thi

    Điểm đạt: 4/10 điểm

  • 74

    Kim Kha

    112 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 4/10 điểm

  • 75

    Như ý

    165 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 4/10 điểm

  • 76

    phan thi minh nguyet

    429 điểm / 24 lần thi

    Điểm đạt: 4/10 điểm

  • 77

    Hanh Hiền

    272 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 4/10 điểm

  • 78

    Thu Huong

    23 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 3.8/10 điểm

  • 79

    Vân Anh Kiều

    218 điểm / 14 lần thi

    Điểm đạt: 3.8/10 điểm

  • 80

    Mèo con

    243 điểm / 13 lần thi

    Điểm đạt: 3.8/10 điểm

  • 81

    Khanh

    23 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 3.8/10 điểm

  • 82

    Do Tram

    22 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 3.7/10 điểm

  • 83

    Linh tinh

    76 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 3.7/10 điểm

  • 84

    Ngoc Huynh

    278 điểm / 16 lần thi

    Điểm đạt: 3.7/10 điểm

  • 85

    Trần Hồng Ngọc

    72 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 3.7/10 điểm

  • 86

    Trương Thị Khánh Linh

    120 điểm / 14 lần thi

    Điểm đạt: 3.5/10 điểm

  • 87

    lá thu

    95 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 3.5/10 điểm

  • 88

    Phạm Lương

    219 điểm / 20 lần thi

    Điểm đạt: 3.5/10 điểm

  • 89

    Thảo Bùi

    95 điểm / 4 lần thi

    Điểm đạt: 3.5/10 điểm

  • 90

    cungcc

    34 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 3.5/10 điểm

  • 91

    Vương Hương

    129 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 3.3/10 điểm

  • 92

    tranman

    59 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 3.3/10 điểm

  • 93

    tuyet

    20 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 3.3/10 điểm

  • 94

    nguyễn thị hoa

    19 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 3.2/10 điểm

  • 95

    oanh

    38 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 3.2/10 điểm

  • 96

    phan phan

    168 điểm / 18 lần thi

    Điểm đạt: 3/10 điểm

  • 97

    An

    30 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 2.8/10 điểm

  • 98

    Tú Nguyễn

    74 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 2.8/10 điểm

  • 99

    olnjaixnfd

    17 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 2.8/10 điểm

  • 100

    minhthu2011

    38 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 2.8/10 điểm

  • 101

    Tuan vu

    75 điểm / 4 lần thi

    Điểm đạt: 2.8/10 điểm

  • 102

    Pham Mai

    176 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 2.7/10 điểm

  • 103

    LuongLien

    55 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 2.7/10 điểm

  • 104

    Dung dung

    34 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 2.7/10 điểm

  • 105

    vuthihien

    269 điểm / 16 lần thi

    Điểm đạt: 2.7/10 điểm

  • 106

    Giang

    92 điểm / 4 lần thi

    Điểm đạt: 2.5/10 điểm

  • 107

    Nhung Hinata

    127 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 2.5/10 điểm

  • 108

    Loanmithuat

    23 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 2.5/10 điểm

  • 109

    Luyện Thi Giáo Viên

    478 điểm / 273 lần thi

    Điểm đạt: 2.3/10 điểm

  • 110

    yenle

    58 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 2.3/10 điểm

  • 111

    Vũ Thị Tuyết

    68 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 2.3/10 điểm

  • 112

    Vũ hiền

    14 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 2.3/10 điểm

  • 113

    NguyenTien

    74 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 2.3/10 điểm

  • 114

    Trinhnguyen

    13 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 2.2/10 điểm

  • 115

    Thuy

    81 điểm / 17 lần thi

    Điểm đạt: 2.2/10 điểm

  • 116

    ngockynhi

    99 điểm / 10 lần thi

    Điểm đạt: 2/10 điểm

  • 117

    Hoàng Văn Phụng

    424 điểm / 20 lần thi

    Điểm đạt: 2/10 điểm

  • 118

    xuxu

    76 điểm / 7 lần thi

    Điểm đạt: 2/10 điểm

  • 119

    aaoovvx

    12 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 2/10 điểm

  • 120

    Trang Huyền

    64 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 2/10 điểm

  • 121

    tannguyen

    118 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 1.8/10 điểm

  • 122

    Soledad

    27 điểm / 7 lần thi

    Điểm đạt: 1.8/10 điểm

  • 123

    csktfbn

    11 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 1.8/10 điểm

  • 124

    mzjszxeq

    11 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 1.8/10 điểm

  • 125

    minhphuc

    14 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 1.7/10 điểm

  • 126

    tuangiang

    136 điểm / 16 lần thi

    Điểm đạt: 1.3/10 điểm

  • 127

    dfdkkbahzu

    8 điểm / 1 lần thi

    Điểm đạt: 1.3/10 điểm

  • 128

    Hieu nguyen

    102 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 1.2/10 điểm

  • 129

    Mai Phương

    65 điểm / 8 lần thi

    Điểm đạt: 1.2/10 điểm

  • 130

    Xuân Hồng

    75 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 1.2/10 điểm

  • 131

    Nguyễn Kim Mai

    154 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 1.2/10 điểm

  • 132

    Vu Lieu

    342 điểm / 14 lần thi

    Điểm đạt: 1/10 điểm

  • 133

    Phạm Hường

    249 điểm / 19 lần thi

    Điểm đạt: 1/10 điểm

  • 134

    Bùi Thắng

    167 điểm / 10 lần thi

    Điểm đạt: 0.8/10 điểm

  • 135

    Nguyen thi hai hai

    74 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 0.8/10 điểm

  • 136

    dethicongchuc1

    156 điểm / 82 lần thi

    Điểm đạt: 0.8/10 điểm

  • 137

    Dao

    183 điểm / 9 lần thi

    Điểm đạt: 0.7/10 điểm

  • 138

    Linh1996

    48 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 0.5/10 điểm

  • 139

    Nhung mon

    194 điểm / 14 lần thi

    Điểm đạt: 0.5/10 điểm

  • 140

    Lê Nhung

    211 điểm / 19 lần thi

    Điểm đạt: 0.5/10 điểm

  • 141

    Nguyễn Thu Trang

    614 điểm / 38 lần thi

    Điểm đạt: 0.3/10 điểm

  • 142

    haohoaphongnha

    28 điểm / 38 lần thi

    Điểm đạt: 0.3/10 điểm

  • 143

    Nội thất Bright

    128 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 0.3/10 điểm

  • 144

    Công Minh

    4 điểm / 5 lần thi

    Điểm đạt: 0.3/10 điểm

  • 145

    Ut.tdp9x

    19 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 0.3/10 điểm

  • 146

    Kim Giang

    15 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 0.2/10 điểm

  • 147

    Ká Thu

    42 điểm / 6 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 148

    Nhựt Nguyễn

    114 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 149

    An

    0 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 150

    huỳnh thị chi

    58 điểm / 11 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 151

    Duy Kiên

    22 điểm / 21 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 152

    Tươngvy123

    9 điểm / 12 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 153

    Hoàng Thể

    10 điểm / 2 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

  • 154

    Như Như

    0 điểm / 3 lần thi

    Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả