Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.506 đề thi | 76 bộ sưu tập

Kiểm tra hữu cơ 11

 • 50 phút
 • 30 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 11
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 6 lượt làm đề
 • 50% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  nhianh

  203 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 2

  Nguyen Son Tung

  146 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 3

  Nguyễn Minh Châu

  229 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 4

  Chiến Phạm

  5 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 1/10 điểm

 • 5

  Khoi Minh

  729 điểm / 175 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm