Ngân hàng đề thi

9627 câu hỏi | 737 đề thi | 66 bộ sưu tập

KIỂM TRA THỬ MỘT TIẾT VẬT LÝ 12 HỌC KỲ II -LẦN I - ĐỀ 1

  • 45 phút
  • 40 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 1 người tham gia
  • 11 lượt làm đề
  • 45% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi