Ngân hàng đề thi

101.401 câu hỏi | 872 đề thi | 71 bộ sưu tập

KIỂM TRA THỬ MỘT TIẾT VẬT LÝ 12 HỌC KỲ II -LẦN I - ĐỀ 1

  • 45 phút
  • 40 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 2 người tham gia
  • 12 lượt làm đề
  • 42% đạt điểm pass
Đề thi mới của Nguyễn Văn Trung

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi