Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Luyện tập 09 - Sự điện ly -25 câu - 45 phút

 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí

 

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 10 người tham gia
 • 11 lượt làm đề
 • 91% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Hữu Khang

  244 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 2

  Hieu Dung Pham

  131 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 3

  Khiêm

  316 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 4

  Hoàng Minh

  250 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Việt Hùng Nguyễn Dương

  248 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.4/10 điểm

 • 6

  thảo linh

  156 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  thutrang

  32 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 8

  MANHDUNG PHAM

  289 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 9

  Quỳnh Nga Nguyễn

  41 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 10

  hai nguyen

  232 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 4.8/10 điểm

Xem tất cả