Ngân hàng đề thi

102.101 câu hỏi | 2.501 đề thi | 76 bộ sưu tập

Tổng ôn Andehit - Axit

 • 60 phút
 • 38 câu
 • Miễn phí

 

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 3 người tham gia
 • 4 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

3+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Minh Châu

  229 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 9.2/10 điểm

 • 2

  Nguyen Son Tung

  146 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 7.6/10 điểm

 • 3

  nhianh

  203 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm