Ngân hàng đề thi

102.107 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

12-3-kiểm tra-amin - aminoaxxit - đề 15

 • 40 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 12 người tham gia
 • 12 lượt làm đề
 • 75% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

12+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyen Son Tung

  146 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Hoàng Khôi

  65 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  nhianh

  203 điểm / 20 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Panh

  190 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Minh Châu

  229 điểm / 22 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  hà phương

  147 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 7

  lê bắc

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 8

  giang Tran

  86 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 9

  Ashiya Shionoya

  253 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 10

  nguyễn thị bích lệ

  4 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 2/10 điểm

 • 11

  Lụa Phan

  3 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 1.5/10 điểm

 • 12

  Quang Tuan Pham

  0 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 0/10 điểm

Xem tất cả