Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

các dạng bài cơ bản hữu cơ 11

 • 90 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

 

 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Sherlock Home

  54 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 3.5/10 điểm