Ngân hàng đề thi

102.095 câu hỏi | 2.494 đề thi | 76 bộ sưu tập

Cacbohidrat - Đề 03 - 20 câu

 • 20 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 8 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 88% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thu Phương Đoàn

  77 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Panh

  190 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  Hoàng Khôi

  65 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 4

  hà phương

  147 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  giang Tran

  86 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Hoàng Dũng

  29 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 7

  Ashiya Shionoya

  253 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

 • 8

  thao vu

  781 điểm / 114 lần thi

  Điểm đạt: 4/10 điểm

Xem tất cả