Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

Đề -78-12

 • 40 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 18 người tham gia
 • 20 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

18+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Giang Linh Phạm

  1666 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Doãn Minh

  2787 điểm / 152 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  Kim Anh Mai

  3764 điểm / 179 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Dũng Lê

  3028 điểm / 134 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Hữu Thái

  1533 điểm / 53 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Nguyen Kieu My

  2823 điểm / 178 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  Vũ Hữu Lai

  1478 điểm / 52 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 8

  Đông Hải Nguyễn

  2343 điểm / 86 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 9

  Nguyễn Hiển

  1439 điểm / 72 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 10

  Việt Cường

  717 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 11

  Nam Dương Nguyễn Ngọc

  2189 điểm / 97 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Lam Duong

  1581 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 13

  Đức Việt Lê

  1716 điểm / 76 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 14

  levu sonduong

  255 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 15

  Minh Nguyễn Nhật

  668 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 16

  Hải Lê

  668 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 17

  Yến Phan

  318 điểm / 28 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 18

  Hoàng

  690 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

Xem tất cả