Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

Đề -78-13

 • 40 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 15 lượt làm đề
 • 93% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Anh Mai

  4371 điểm / 228 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 2

  Nguyễn Hiển

  1439 điểm / 72 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 3

  Việt Cường

  835 điểm / 53 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Đông Hải Nguyễn

  2753 điểm / 116 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Giang Linh Phạm

  2140 điểm / 145 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Vũ Hữu Lai

  1750 điểm / 64 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 7

  Lam Duong

  1886 điểm / 83 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 8

  Doãn Minh

  3225 điểm / 196 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 9

  Nguyen Kieu My

  3403 điểm / 223 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 10

  Đức Việt Lê

  1716 điểm / 76 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 11

  Hữu Thái

  1810 điểm / 65 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 12

  Minh Nguyễn Nhật

  725 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 13

  Nam NV

  1 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

Xem tất cả