Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH01 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 9 người tham gia
 • 12 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

9+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Anh Mai

  2260 điểm / 104 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Nguyệt Anh

  970 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  duc anh le

  607 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Lam Duong

  569 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Nguyễn Khải Minh

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  Ngọc Dũng Lê

  210 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 8

  tuấn kiệt phạm xuân

  443 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 9

  Lã Quế Lâm

  682 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

Xem tất cả