Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH01 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 10 người tham gia
 • 13 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

10+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Anh Mai

  3764 điểm / 179 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Nguyệt Anh

  1933 điểm / 66 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Cháu

  362 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  duc anh le

  1306 điểm / 49 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Lam Duong

  1581 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  Nguyễn Khải Minh

  34 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 8

  Ngọc Dũng Lê

  294 điểm / 65 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 9

  tuấn kiệt phạm xuân

  949 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 10

  Lã Quế Lâm

  1861 điểm / 141 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

Xem tất cả