Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.457 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH02 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 14 người tham gia
 • 14 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

14+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Dũng Lê

  210 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Giang Linh Phạm

  572 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  Linh Khánh

  371 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 4

  Đông Hải Nguyễn

  1102 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 5

  Kim Anh Mai

  2260 điểm / 103 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 6

  Nguyệt Anh

  970 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 7

  Lam Duong

  569 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 8

  duc anh le

  607 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 9

  trần đăng quang

  472 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 10

  Hữu Thái

  458 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 11

  Nguyen Kieu My

  1349 điểm / 77 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 12

  tuấn kiệt phạm xuân

  443 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 13

  Vũ Hữu Lai

  459 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 14

  Lã Quế Lâm

  682 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

Xem tất cả