Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH05 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 16 người tham gia
 • 17 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

16+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyen Kieu My

  1349 điểm / 78 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 2

  Kim Anh Mai

  347 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Lam Duong

  569 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 4

  Ngọc Dũng Lê

  257 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 5

  MINH HIEN NGUYEN

  473 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 6

  Đông Hải Nguyễn

  1102 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 7

  tuấn kiệt phạm xuân

  443 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 8

  Nguyệt Anh

  970 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 9

  Đức Việt Lê

  1468 điểm / 67 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 10

  duc anh le

  607 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 11

  Hữu Thái

  458 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 12

  trần đăng quang

  472 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 13

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 14

  Vũ Hữu Lai

  459 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 15

  Minh Nguyễn Nhật

  324 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 6.8/10 điểm

 • 16

  Ngọc Nguyễn

  65 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 5.3/10 điểm

Xem tất cả