Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.457 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH06 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 8 người tham gia
 • 9 lượt làm đề
 • 89% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

8+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Dũng Lê

  1977 điểm / 101 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Đức Việt Lê

  1468 điểm / 67 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 3

  Tú Nguyễn

  709 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 4

  Kim Anh Mai

  2260 điểm / 103 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 5

  Đông Hải Nguyễn

  1102 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 6

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 7

  phuc nguyenviet

  61 điểm / 11 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 8

  Beemo Dục Vọng

  39 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm

Xem tất cả