Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.458 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH07 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 7 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Anh Mai

  347 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Dũng Lê

  1977 điểm / 101 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 3

  MINH HIEN NGUYEN

  473 điểm / 23 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 4

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Đông Hải Nguyễn

  1102 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm