Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.458 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MH09 - ĐỀ MINH HỌA - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 22 người tham gia
 • 23 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

22+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Thanh Tùng Trần

  1064 điểm / 43 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Kim Anh Mai

  347 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 3

  Ngọc Dũng Lê

  257 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 4

  Godwillknow

  482 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 5

  Nam Dương Nguyễn Ngọc

  1108 điểm / 42 lần thi

  Điểm đạt: 9.8/10 điểm

 • 6

  Giang Linh

  1470 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 7

  Minh Thu Vũ

  1212 điểm / 61 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 8

  Nguyệt Anh

  970 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 9

  Nguyen Kieu My

  1349 điểm / 78 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 10

  duc anh le

  607 điểm / 19 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 11

  Nguyễn Hiển

  1172 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 12

  Đông Hải Nguyễn

  1102 điểm / 38 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 13

  Hữu Thái

  458 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 14

  Lã Quế Lâm

  682 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 15

  Linh Khánh

  371 điểm / 18 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 16

  trần đăng quang

  472 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 17

  Minh Nguyễn Nhật

  324 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 18

  Vũ Hữu Lai

  459 điểm / 15 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 19

  Tú Nguyễn

  709 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 20

  tuấn kiệt phạm xuân

  443 điểm / 17 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 21

  Hải Lê

  130 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 22

  Việt Cường

  363 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

Xem tất cả