Ngân hàng đề thi

102.069 câu hỏi | 2.406 đề thi | 74 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MK96 - QUỲNH THỌ - THÁI BÌNH - LẦN 1 - 2021

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 29 người tham gia
 • 32 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

29+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Lam Duong

  1581 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 2

  Godwillknow

  862 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 3

  Dũng Lê

  3028 điểm / 134 lần thi

  Điểm đạt: 9.5/10 điểm

 • 4

  Kim Anh Mai

  3764 điểm / 179 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 5

  Đông Hải Nguyễn

  2343 điểm / 86 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 6

  Minh Thu Vũ

  1929 điểm / 102 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 7

  Nam Dương Nguyễn Ngọc

  2189 điểm / 97 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 8

  Nguyệt Anh

  1933 điểm / 66 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 9

  Thanh Tùng Trần

  1315 điểm / 51 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 10

  MINH HIEN NGUYEN

  1153 điểm / 56 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 11

  Nguyen Kieu My

  2823 điểm / 178 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 12

  Giang Linh Phạm

  1666 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 9/10 điểm

 • 13

  Doãn Minh

  2787 điểm / 152 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 14

  Thái Dương Trần

  1024 điểm / 59 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 15

  Ngọc Mai

  968 điểm / 35 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 16

  Việt Cường

  717 điểm / 46 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 17

  Đức Việt Lê

  1716 điểm / 76 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 18

  Hữu Thái

  1533 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 19

  Tú Nguyễn

  1204 điểm / 59 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 20

  tuấn kiệt phạm xuân

  949 điểm / 40 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 21

  duc anh le

  1306 điểm / 49 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 22

  Linh Khánh

  1060 điểm / 54 lần thi

  Điểm đạt: 8.3/10 điểm

 • 23

  Vũ Hữu Lai

  1478 điểm / 52 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 24

  Ngọc Long

  1574 điểm / 53 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 25

  Hoàng

  690 điểm / 33 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 26

  Lã Quế Lâm

  1861 điểm / 141 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 27

  Hải Lê

  668 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 28

  trần đăng quang

  1310 điểm / 77 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 29

  Minh Nguyễn Nhật

  668 điểm / 36 lần thi

  Điểm đạt: 5.5/10 điểm

Xem tất cả