Ngân hàng đề thi

101.758 câu hỏi | 916 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MÔN HÓA HỌC THPT 2021 - MK28

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 6 người tham gia
 • 8 lượt làm đề
 • 63% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

6+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Nguyễn Hiển

  256 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 9.3/10 điểm

 • 2

  Kim Anh Mai

  613 điểm / 31 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 3

  Dũng Lê

  399 điểm / 32 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 4

  Giang Linh

  370 điểm / 12 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 5

  Linh Ngoc

  3 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 0.8/10 điểm

 • 6

  Quân Trần

  127 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 0.3/10 điểm