Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MÔN HÓA HỌC THPT 2021 - MK31

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 5 người tham gia
 • 5 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

5+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Kim Anh Mai

  676 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 2

  Dũng Lê

  464 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

 • 3

  Giang Linh

  397 điểm / 13 lần thi

  Điểm đạt: 6/10 điểm

 • 4

  Khoi Minh

  536 điểm / 110 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm

 • 5

  Nguyễn Hồng Liên

  78 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 5.8/10 điểm