Ngân hàng đề thi

101.768 câu hỏi | 918 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ 2021 - MÔN HÓA HỌC THPT 2021 - MK33

 • 50 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 13 người tham gia
 • 15 lượt làm đề
 • 67% đạt điểm pass

Xếp hạng làm bài thi

13+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Trần Minh

  68 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 2

  Dũng Lê

  464 điểm / 34 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 3

  Thanh Tùng Trần

  288 điểm / 16 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 4

  Minh Thu Vũ

  201 điểm / 8 lần thi

  Điểm đạt: 8.5/10 điểm

 • 5

  Anh Thư

  181 điểm / 9 lần thi

  Điểm đạt: 8/10 điểm

 • 6

  Thái Dương Trần

  298 điểm / 39 lần thi

  Điểm đạt: 7.8/10 điểm

 • 7

  Đông Hải

  203 điểm / 10 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 8

  Dương Thanh Lâm

  221 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 7/10 điểm

 • 9

  Vũ Mai Phương

  26 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 6.5/10 điểm

 • 10

  Doãn Minh

  364 điểm / 27 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 11

  Lê Hải

  148 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 5/10 điểm

 • 12

  Khoi Minh

  536 điểm / 110 lần thi

  Điểm đạt: 3/10 điểm

 • 13

  Quân Trần

  127 điểm / 21 lần thi

  Điểm đạt: 1.3/10 điểm

Xem tất cả