Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.458 đề thi | 71 bộ sưu tập

ĐỀ LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - 07 - LỚP 12 - HÓA HỌC VÔ CƠ

 • 40 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 2 người tham gia
 • 3 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

2+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Anh Nguyen

  41 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 2

  Thuỳ Dương

  36 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 7.2/10 điểm