Ngân hàng đề thi

101.961 câu hỏi | 927 đề thi | 71 bộ sưu tập

Đề nghe N2 JB số 1

 • 5 phút
 • 1 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 1 người tham gia
 • 1 lượt làm đề
 • 0% đạt điểm pass
Đề thi mới của Linh Key

Xếp hạng làm bài thi

1+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Linh Key

  41 điểm / 14 lần thi

  Điểm đạt: 0/100 điểm