Ngân hàng đề thi

101.961 câu hỏi | 927 đề thi | 71 bộ sưu tập

Test Kanji Master N5- Chương 1-5

  • 6 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 4 người tham gia
  • 5 lượt làm đề
  • 80% đạt điểm pass
Đề thi mới của Linh Key

Xếp hạng làm bài thi

4+ thành viên đã tham gia thi