Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.458 đề thi | 71 bộ sưu tập

Test chương 13 Hán Tự N3

 • 8 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 23 người tham gia
 • 34 lượt làm đề
 • 76% đạt điểm pass
Đề thi mới của Tieu Dau Gau

Xếp hạng làm bài thi

23+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Tieu Dau Gau

  15 điểm / 7 lần thi

  Điểm đạt: 30/30 điểm

 • 2

  Hà Lê

  39 điểm / 5 lần thi

  Điểm đạt: 30/30 điểm

 • 3

  Hiền Nguyễn

  48 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 30/30 điểm

 • 4

  Brian Nguyen

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.9/30 điểm

 • 5

  Tịnh Quyên

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.9/30 điểm

 • 6

  My Tho Le

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 27.9/30 điểm

 • 7

  Như Nguyễn

  47 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 27.9/30 điểm

 • 8

  Phạm Quang Vinh

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 9

  Nguyễn Thị Diễm Huyền

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 10

  Trang Thiên Hoa

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 11

  Phương Ngân

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 12

  Thu Hiên

  12 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 24/30 điểm

 • 13

  Van Vo Khanh

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 21.9/30 điểm

 • 14

  Nhóc Siêu Quậy

  13 điểm / 3 lần thi

  Điểm đạt: 21.9/30 điểm

 • 15

  Nguyen Anh Thu

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 20.1/30 điểm

 • 16

  Trần Ngọc Toàn

  10 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 20.1/30 điểm

 • 17

  Bánh Xèo

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 18/30 điểm

 • 18

  Thanh Hiền

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 18/30 điểm

 • 19

  Duy Thông Lương

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 18/30 điểm

 • 20

  Phát Nguyễn

  9 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 18/30 điểm

 • 21

  Thu Quynh

  17 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 18/30 điểm

 • 22

  Kim Chi Panda

  118 điểm / 26 lần thi

  Điểm đạt: 9.9/30 điểm

 • 23

  Nguyễn Thuỳ Vân

  5 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 6/30 điểm

Xem tất cả