Ngân hàng đề thi

101.402 câu hỏi | 874 đề thi | 71 bộ sưu tập

Test chương 13 Hán Tự N3

  • 8 phút
  • 15 câu
  • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
  • Bắt đầu

  • Kết thúc

  • 20 người tham gia
  • 30 lượt làm đề
  • 80% đạt điểm pass
Đề thi mới của Tieu Dau Gau

Xếp hạng làm bài thi

20+ thành viên đã tham gia thi
Xem tất cả