Ngân hàng đề thi

102.061 câu hỏi | 1.459 đề thi | 71 bộ sưu tập

Test Kanji N3 chương 1-10

 • 10 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Tiếng Nhật Bản
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 16 người tham gia
 • 19 lượt làm đề
 • 84% đạt điểm pass

Đề thi đã kết thúc

15:30:00 21/10/2020
17:00:00 21/10/2020

Đề thi mới của Tieu Dau Gau

Xếp hạng làm bài thi

16+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Đinh Lão Tứ

  18 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 36/40 điểm

 • 2

  Lê Đình Quân

  18 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 36/40 điểm

 • 3

  Thảo Nguyên

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 34/40 điểm

 • 4

  Suong Duong

  17 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 34/40 điểm

 • 5

  HongLan Nguyent

  15 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 30/40 điểm

 • 6

  Ly Thao

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 30/40 điểm

 • 7

  Hồ Truc

  15 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 30/40 điểm

 • 8

  Đỗ Văn Linh

  35 điểm / 6 lần thi

  Điểm đạt: 30/40 điểm

 • 9

  Ngoc Duyen

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 28/40 điểm

 • 10

  Tạ Duy Anh

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 28/40 điểm

 • 11

  Cường Nguyễn

  14 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 28/40 điểm

 • 12

  Ngoc Dung

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 26/40 điểm

 • 13

  Thành Nhân Lê

  13 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 26/40 điểm

 • 14

  Tấn Đạt

  13 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 26/40 điểm

 • 15

  Xuân Hưng

  12 điểm / 2 lần thi

  Điểm đạt: 24/40 điểm

 • 16

  Thoại Nguyễn Thị Thu

  11 điểm / 1 lần thi

  Điểm đạt: 22/40 điểm

Xem tất cả