Ngân hàng đề thi

102.108 câu hỏi | 2.509 đề thi | 77 bộ sưu tập

TO6 - Lí thuyết tổng hợp - 04

 • 20 phút
 • 11 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 17 người tham gia
 • 18 lượt làm đề
 • 100% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

17+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  duc anh le

  1742 điểm / 74 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Nam Dương Nguyễn Ngọc

  2454 điểm / 111 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 3

  Nguyệt Anh

  2450 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 4

  Ngọc Long

  1782 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 5

  Kim Anh Mai

  4371 điểm / 228 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 6

  Thái Dương Trần

  1330 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 7

  Nguyen Kieu My

  3403 điểm / 223 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 8

  Ngọc Dũng Lê

  351 điểm / 97 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 9

  Đông Hải Nguyễn

  2753 điểm / 116 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 10

  Doãn Minh

  3225 điểm / 196 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 11

  Minh Thu Vũ

  21 điểm / 4 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 12

  Đức Việt Lê

  1311 điểm / 60 lần thi

  Điểm đạt: 9.1/10 điểm

 • 13

  Lã Quế Lâm

  2112 điểm / 169 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 14

  Lam Duong

  1886 điểm / 83 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 15

  MINH HIEN NGUYEN

  1586 điểm / 87 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 16

  Hoàng

  875 điểm / 41 lần thi

  Điểm đạt: 8.2/10 điểm

 • 17

  trần đăng quang

  2396 điểm / 152 lần thi

  Điểm đạt: 7.3/10 điểm

Xem tất cả