Ngân hàng đề thi

102.089 câu hỏi | 2.458 đề thi | 76 bộ sưu tập

TO6 - Lí thuyết tổng hợp - 16 câu - 02

 • 0 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
Đề thi thuộc Lớp 12
 • Bắt đầu

 • Kết thúc

 • 24 người tham gia
 • 27 lượt làm đề
 • 89% đạt điểm pass
Đề thi mới của Khoi Minh

Xếp hạng làm bài thi

24+ thành viên đã tham gia thi
 • 1

  Ngọc Dũng Lê

  351 điểm / 95 lần thi

  Điểm đạt: 10/10 điểm

 • 2

  Doãn Minh

  3225 điểm / 196 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 3

  Đức Việt Lê

  1311 điểm / 60 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 4

  Đông Hải Nguyễn

  2753 điểm / 116 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 5

  Kim Anh Mai

  4371 điểm / 228 lần thi

  Điểm đạt: 9.4/10 điểm

 • 6

  Nguyen Kieu My

  3403 điểm / 223 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 7

  Tú Nguyễn

  1403 điểm / 75 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 8

  Ngọc Mai

  1208 điểm / 49 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 9

  MINH HIEN NGUYEN

  1586 điểm / 87 lần thi

  Điểm đạt: 8.8/10 điểm

 • 10

  Vũ Hữu Lai

  1750 điểm / 64 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 11

  Nam Dương Nguyễn Ngọc

  2454 điểm / 111 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 12

  Nguyệt Anh

  2450 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 13

  Giang Linh Phạm

  2140 điểm / 145 lần thi

  Điểm đạt: 8.1/10 điểm

 • 14

  Linh Khánh

  1314 điểm / 73 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 15

  Ngọc Long

  1782 điểm / 62 lần thi

  Điểm đạt: 7.5/10 điểm

 • 16

  Lã Quế Lâm

  2112 điểm / 169 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 17

  Thái Dương Trần

  1330 điểm / 93 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 18

  duc anh le

  1742 điểm / 74 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 19

  tuấn kiệt phạm xuân

  1190 điểm / 53 lần thi

  Điểm đạt: 6.3/10 điểm

 • 20

  trần đăng quang

  2396 điểm / 152 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 21

  Lam Duong

  1886 điểm / 83 lần thi

  Điểm đạt: 5.6/10 điểm

 • 22

  Hải Lê

  897 điểm / 51 lần thi

  Điểm đạt: 4.4/10 điểm

 • 23

  Yến Phan

  328 điểm / 30 lần thi

  Điểm đạt: 2.5/10 điểm

 • 24

  levu sonduong

  402 điểm / 24 lần thi

  Điểm đạt: 1.9/10 điểm

Xem tất cả